KBC vrijgesproken voor zwart geld op rekeningen

©BELGA

De bank-verzekeraar KBC is vrijgesproken door de Gentse strafrechter nadat uitgelekt was dat er nog miljoenen euro's zwart geld op de KBC-rekeningen stonden van de zakenfamilie Engels. De uitspraak is belangrijk voor alle banken in ons land, die mogelijk ook nog oud zwart geld op hun rekeningen hebben staan.

Zowel KBC Group als KBC Bank moest vrijdag voor de correctionele rechtbank in Gent verschijnen. Ze stonden samen met een advocaat nog als enige terecht in een miljoenenstrafzaak rond de zakenfamilie Engels, bekend van het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels.

De familie Engels bleek 14 jaar geleden miljoenen euro’s zwart geld te hebben teruggebracht naar België die ze tot dan in Zwitserland verborgen had gehouden. Het geld belandde hier op de rekeningen van de familie bij KBC. Maar het gerecht ontdekte dat een belangrijk deel van dat zwart kapitaal nooit werd geregulariseerd. KBC werd in de zaak mee vervolgd voor het helpen witwassen van het zwart geld.

Maar de toplui van Engels, de veertigers Didier en Christophe Engels, mochten samen met hun jongere broer Cedric en hun moeder een minnelijke schikking sluiten met het parket van Oost-Vlaanderen. Het bedrag dat ze betaalden, is geheim, maar zou volgens bronnen ruim 6 miljoen euro bedragen. Het gevolg was dat alleen nog KBC en de fiscale advocaat van de familie Engels achterbleven op de beklaagdenbank.

Het dossier is destijds grondig beoordeeld en behandeld door experts bij KBC op grond van de informatie waarover KBC op dat ogenblik beschikte.
Viviane Huybrecht
KBC-woordvoerster, al in juni 2019

De Tijd vernam vrijdagochtend dat de correctionele rechtbank KBC over de hele lijn vrijspreekt in de zaak. Dat is niet alleen voor KBC belangrijk, maar ook voor alle andere banken in ons land. Want nog in juni vorig jaar getuigde de topman van de regularisatiedienst van Financiën dat er - net zoals bij de familie Engels - nog voor miljarden niet-geregulariseerd zwart geld op rekeningen bij de Belgische banken staat. Elk geval is anders, dus ook de eventuele betrokkenheid van de bank daarbij, maar als KBC werd veroordeeld, had dat veel banken nerveus kunnen maken over het mogelijke zwart geld dat hun cliënten in ons land nog herbergen.

Ernstige tekortkoming

Dat neemt niet weg dat de correctionele rechtbank in zijn vonnis KBC wel 'een ernstige tekortkoming en onachtzaamheid' verwijt, maar er meteen aan toevoegt dat die 'niet strafbaar is'.

De rechtbank stelt vast dat een groot deel van het zwart geld dat de familie Engels sinds 2004 terugbracht naar België, meer dan 25 miljoen euro die vader Engels verborgen hield via een Panamese stichting en een Liberiaanse constructie, wel werd geregulariseerd. Ook al betaalde vader Engels destijds bij de toenmalige fiscale regularisatie slechts 220.629 euro belasting op het gros (ruim 24 miljoen euro) van dat zwart kapitaal. Maar volgens de rechtbank ging het daarbij niet om witwassen door de erfgenamen omdat ze de draagwijdte van die regularisatie niet kenden, het geld officieel geschonken kregen en het ook hebben aangegeven in de nalatenschap.

Voor een ander deel van het door de familie Engels gerepatrieerde geld, bijna 4 miljoen euro, was er volgens de rechtbank wel sprake van 'een duidelijke systematiek van doelbewuste belastingontduiking en verhulling' door de erfgenamen. Dat geld was niet geregulariseerd, niet geschonken en niet opgenomen in de nalatenschap. Ook de fiscale advocaat van de familie was volgens de rechtbank niet op de hoogte van dat deel van het geld. De erfgenamen incasseerden de miljoenen via grote sommen cash geld en schreven het over op hun Belgische KBC-rekeningen.

De rechtbank erkent dat KBC zich 'in slaap liet wiegen' en onvoldoende alert was. Maar ze besluit dat KBC niet op de hoogte was van de witwaspraktijken en dat KBC niet opzettelijk en doelbewust de ogen sloot.

KBC ontving het geld en deed geen melding bij de antiwitwascel, maar volgens de rechtbank was daarbij geen sprake van 'een structureel gebrekkig antiwitwasbeleid bij KBC', zoals de openbaar aanklager dat bestempelde. KBC had het eerste deel van het gerepatrieerde geld in 2008 wel onderworpen aan een ernstig antiwitwasonderzoek. Na oktober 2013 deed KBC geen verder interne onderzoeken meer naar het geld dat binnenstroomde van de familie Engels.

De rechtbank erkent dat KBC zich 'in slaap liet wiegen' en vanaf dan onvoldoende alert was. Maar de rechtbank besluit dat KBC niet op de hoogte was van de witwaspraktijken en dat KBC niet opzettelijk en doelbewust de ogen sloot. Daarom gunt de rechtbank KBC de vrijspraak.

'KBC was er steeds van overtuigd geen enkel misdrijf begaan te hebben', reageert KBC-woordvoerster Viviane Huybrecht. 'Daarom verwelkomt KBC de uitspraak van de rechtbank als bevestiging van het standpunt dat KBC altijd heeft ingenomen, namelijk dat KBC altijd heeft voldaan aan zijn wettelijke verplichtingen en dat het nooit enige intentie had om het witwassen van geld te vergemakkelijken.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud