'Kernenergie helpt CO2-doelstellingen'

Zonder bijsturingen zal in 2030 95 procent van de energievoorzing uit fossiele bronnen komen en neemt de CO2 uitstoot fors toe. Het herzien van de uitstap uit kernenergie, CO2-opslag en de promotie van hernieuwbare energie kunnen dit plaatje verbeteren.

(tijd) Dat zegt het Federaal Planbureau in een nog vertouwelijk advies aan de Commissie Energie 2030, de werkgroep die de toekomstige energievoorziening bestudeert.

Volgende maand zal de Commissie Energie 2030 de langverwachte studie over de toekomstige energiebehoeften bekendmaken. De bevindingen van de Commissie, waarin technische en economische experts zitten, zullen het debat over kernenergie aanwakkeren. Niemand twijfelt eraan dat het herbekijken van de uitstap uit kernenergie aandacht zal krijgen. De Commissie werd midden vorig jaar in het leven geroepen door minister van Energie Marc Verwilghen (VLD) om de verschillende alternatieven voor het energiebeleid tegen 2030 te onderzoeken.

Critici beweren dat de studie het instrument zal zijn om de kernuitstap ongedaan te maken, vermits de Commissie scenario's liet onderzoeken waarbij de bestaande kerncentrales langer openblijven en een nieuwe megakerncentrale van 1.700 megwatt wordt gebouwd. Ze wijzen er ook op dat de Comissie gedomineerd wordt door voorstanders van kernenergie. De grote stroomproducenten, de industrie en sommige politieke partijen zijn voor het langer openhouden van de kerncentrales.

Stijging CO2-uitstoot

Het Planbureau onderzocht een scenario waarbij de bestaande politiek wordt voortgezet. Door de kernuitstap zal tegen 2030 95 procent van de energiebehoeften met fossiele bronnen (steenkool, aardolie en aardgas) worden gedekt. Hernieuwbare energiebronnen (wind-, zonne- en biomassa-energie) staan in voor de overige 5 procent. Daardoor wordt België afhankelijker van energie-invoer en zal de uitstoot van het broeikasgas CO2 (koolstofdioxide) fors stijgen. Het Planbureau berekende dat de CO2-uitstoot van de energiesector in 2030 een derde boven het niveau van 1990 zal liggen.

Forse prijsstijgingen van olie en gas zullen leiden tot een hoger verbruik van steenkool. De voorraden van steenkool zijn groter en internationaal beter verdeeld dan de aardgasreserves, waardoor steenkool gemakkelijker of voordeliger te koop zal zijn. Extra verbruik van steenkool heeft echter een negatief effect op de CO2-uitstoot.

Nucleaire comeback

Het Planbureau analyseerde ook het herroepen van de geplande sluiting van de kerncentrales. Dat kan een beloftevolle manier zijn om de CO2-uitstoot onder controle te houden. Maar het Planbureau wijst er ook op dat rekening moet worden gehouden met de veiligheid, het kernafval, de kosten van de ontmanteling en de aanvaarding door de bevolking. De productiekosten van elektriciteit zullen dalen door kernenergie. Maar of ook de eindverbruikers daar zullen van profiteren is niet zeker, besluit het Planbureau.

De huidige wet op de kernuitstap bepaalt dat de Belgische nucleaire elektriciteitscentrales na 40 jaar levensduur dicht moeten, tenzij de bevoorradingszekerheid in gedrang zou komen. De fors gestegen fossiele brandstoffen en de Russische gascrisis zijn voor sommigen een aanwijzing dat dit achterpoortje gebruikt moet worden. Tegenstanders wijzen erop dat er geen bewijzen zijn dat een kerncentrale 60 jaar lang veilig kan worden uitgebaat.

CO2-opslag

Het opvangen en opslaan van CO2, bijvoorbeeld in oude gasvelden of steenkoolmijnen, is een veelbelovende techniek om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, schrijft het Planbureau. Maar de techniek staat nog in zijn kinderschoenen en is erg duur. Daarom is die optie enkel haalbaar als er fors wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling.

Het Planbureau waarschuwt voor het scenario waarin er niet méér hernieuwbare energie komt, koolstofopslag niet mogelijk is en de kernuitstap niet wordt teruggedraaid. Dan zullen de verbruikers een grote inspanning moeten leveren om de CO2-uitstoot te verminderen. Lees: minder energie verbruiken.

Naast het welles-nietes-spel over kernenergie zal er waarschijnlijk ook een parallelle discussie over het potentieel van hernieuwbare energie ontstaan. De tegenstanders van kernenergie wijzen er steeds op dat mogelijkheden van windenergie zowel op land als in de Noordzee serieus worden onderschat.

DA

Foto Belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud