'Koopkracht omhoog met lastenverlaging'

©Photo News

Open VLD spoort de Vlaamse regering aan de korting op de personenbelasting uit te breiden. ‘Op die manier kan ze de koopkracht van de mensen helpen verhogen’, luidt het bij de Vlaamse liberalen. Op federaal niveau zijn volgens de partij dan weer maatregelen nodig om de belastingdruk voor bedrijven te verlagen.

foto: Patricia Ceysens (VLD)

(tijd/belga) - Open VLD lanceerde de oproep aan de Vlaamse regering in het Eén-programma ‘De zevende dag’ bij monde van Vlaams minister van Economie Patricia Ceysens en federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael. Hun pleidooi was een reactie op de nieuwjaarstoespraak van CD&V-voorzitter Etienne Schouppe. Die had zaterdagavond een lans gebroken voor ‘een begroting met een sociaal gelaat’.
Volgens Schouppe moet de begroting 2008 van de federale interim-regering maatregelen bevatten die de koopkracht verhogen. De CD&V-voorzitter verwees bijvoorbeeld naar lagere lasten op arbeid en een verhoging van de laagste en oudste pensioenen. ‘Maatregelen als cheques of premies, zoals voor de stookoliefactuur, zijn wat gerommel in de marge. Al zijn dergelijke maatregelen soms wel noodzakelijk. Maar op lange termijn moeten we grondiger werken.’ Schouppe merkte op dat de begrotingstoestand van de federale overheid niet veel ruimte laat. Daarom vroeg hij de Vlaamse regering meer te doen tegen de armoede.
Ceysens en Dewael pikten daar zondag op in. Zij herinnerden eraan dat het Vlaams Gewest vandaag de bevoegdheid heeft de personenbelasting te verlagen via afcentiemen. Daardoor kregen een miljoen werkende Vlamingen in 2007 een belastingkorting van 125 euro. Dit jaar loopt dat bedrag op tot 150 euro en volgend jaar krijgen alle Vlamingen een belastingkorting van 200 euro.
Maar de Open VLD-ministers wezen er gisteren op dat de Vlaamse regering haar bevoegdheid nog niet ten volle benut. Volgens het Lambermontakkoord mag Vlaanderen voor 1,2 miljard euro afcentiemen, kortingen of belastingverminderingen toestaan. Daarvan wordt nu nog maar voor de helft gebruikgemaakt.
Minister van Binnenlandse Zaken Dewael pleitte op federaal niveau ook voor maatregelen om de concurrentiekracht te verhogen. ‘Er moeten maatregelen komen om de belastingdruk voor bedrijven te verlagen.’ Dewael denkt bijvoorbeeld aan maatregelen rond ploegenarbeid en onderzoek en ontwikkeling.
Maar het belangrijkste is volgens Dewael dat de federale interim-regering midden februari tijdens haar begrotingsconclaaf een begroting in evenwicht kan uitwerken. Onlangs raakte bekend dat voor 2008 sprake is van een tekort van 3,544 miljard euro, of 1,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dewael vindt dat niet onoverkomelijk. ‘De voorbije jaren moesten we steeds op zoek naar 3 à 4 miljard euro om een begroting in evenwicht te kunnen presenteren.’
De minister van Binnenlandse Zaken moest ook erkennen dat er, een maand na het aantreden van de interim-regering, nog steeds te weinig vertrouwen is tussen de verschillende coalitiepartners. Dat hoeft volgens hem niet te verbazen. ‘De discussies van de voorbije maanden over het communautaire hebben geleid tot een splitsing in de geesten.’ Het vertrouwen tussen de verschillende partijen zal er pas komen als tegen 23 maart uitzicht is op een vergelijk over de staatshervorming, voegde hij eraan toe. ‘Ook een volwaardig regeerakkoord is pas mogelijk wanneer de krijtlijnen van een communautair vergelijk vastliggen.’    LD

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud