Krakkemikkige controle op chemicaliën

De controle op de nieuwe Europese wetgeving rond chemische stoffen (Reach) loopt in België allesbehalve vlot. Er zijn geen goede afspraken tussen de overheden en de inspectiediensten zijn onderbemand.