Kredieten Participatiefonds voor kmo's in stijgende lijn

De kredieten die het Participatiefonds heeft toegekend aan kleine ondernemingen, zitten de laatste jaren in stijgende lijn. Schommelde het bedrag drie jaar geleden nog rond de 30 miljoen euro, dan steeg dat in 2006 tot bijna 75 miljoen euro. Voor 2007 is de verwachting rond de 100 miljoen euro uit te komen. Dat bleek dinsdag op een persconferentie in aanwezigheid van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Middenstand Sabine Laruelle.

(belga) De kredieten die het Participatiefonds heeft toegekend aan kleine ondernemingen, zitten de laatste jaren in stijgende lijn. Schommelde het bedrag drie jaar geleden nog rond de 30 miljoen euro, dan steeg dat in 2006 tot bijna 75 miljoen euro. Voor 2007 is de verwachting rond de 100 miljoen euro uit te komen.

In het eerste trimester van dit jaar kende het Participatiefonds al voor 24,2 miljoen euro aan kredieten toe. De groei van de voorbije jaren werd onder meer mogelijk gemaakt door de bijkomende financiële middelen die het Participatiefonds in 2004 bekwam. Er werd toen 65 miljoen ingezameld via een obligatielening waarop door het grote publiek werd ingeschreven.

Het Participatiefonds is een openbare federale kredietinstelling die de toegang tot het beroepskrediet voor kleine ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen vergemakkelijkt. Achtergestelde leningen worden onder voordelige voorwaarden toegekend. Het Participatiefonds verschaft ook microkredieten aan werkzoekenden die een eigen onderneming willen oprichten. Sinds de oprichting in 1984 kregen al 36.000 ondernemers een lening van de organisatie. Het Participatiefonds richt zich tot kmo's met minder dan vijftig werknemers.

Minister Laruelle zei dat sinds 2003 de structuur van de instelling gestroomlijnd is en er voor de ondernemers meer duidelijkheid is inzake de leningen waar ze een beroep kunnen op doen. Volgens de minister zijn er dankzij het Participatiefonds zeven kmo's per dag en dagelijks meer dan tien jobs gecreëerd.

Minister Reynders zei dat er nog veel meer middelen moeten kunnen worden ingezameld voor jonge en startende ondernemingen. Er zou opnieuw een obligatielening voor particulieren kunnen worden uitgeschreven. Reynders zag ook mogelijkheden in het systeem van de private privaks, nog volop in ontwikkeling en bedoeld om te investeren in jonge (innoverende) ondernemingen. Risicokapitaalverstrekkers krijgen de mogelijkheid om middelen van het Participatiefonds in te zetten en in risicokapitaal te beleggen zonder zelf een vennootschap te moeten oprichten. Het gaat om een instrument met een fiscaal neutraal karakter. De private privak heeft geen extra belasting op de investering tot gevolg.

De minister van Financiën liet ook nog een ballonnetje op over rechtstreekse investeringen van particulieren in ondernemingen. Reynders hield ten slotte een pleidooi om het Participatiefonds op het federale niveau te behouden. 'Het fonds is een zeer efficiënt en flexibel instrument voor kleine ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen en het functioneert goed', luidde het

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud