Kris Peeters: CO2-uitstoot Vlaamse 'Kyotobedrijven' gedaald

De 127 energie-intensieve bedrijven in het Vlaams gewest hebben in 2006 1,8 procent minder CO2 uitgestoten dan in 2005, terwijl de Belgische economische groei toenam met 3 procent. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters. De daling toont volgens Peeters aan dat het Vlaamse Toewijzingsplan CO2-emissierechten voor de periode 2005-2007 bijdraagt aan het Europese klimaatbeleid.

(belga) Dat toewijzingsplan bepaalt hoeveel emissierechten voor de uitstoot van het broeikasgas CO2 er tijdens de periode 2005-2007 verdeeld kunnen worden tussen de sectoren en bedrijven die deelnemen. In Vlaanderen zijn dat 127 energie-intensieve bedrijven uit sectoren als chemie, staal, voeding, textiel, petroleum, metaalverwerking, glas, papier, hout, baksteen en elektriciteitsproductie. Hun totale CO2-uitstoot daalde in 2006 met 1,8 procent ten aanzien van 2005 tot 33 megaton. In 2005 was dat nog 33,6 megaton. 'Dit illustreert duidelijk dat het Vlaamse Toewijzingsplan 2005-2007 solide is opgesteld', zegt Peeters in een mededeling.

Het gemiddeld aantal verleende emissierechten in de handelsperiode 2005-2007 bedroeg immers 33,3 megaton. In vergelijking met de rest van Europa doen de Vlaamse 'Kyotobedrijven' het bovendien niet slecht. Analisten verwachten voor 2006 op Europees vlak immers een stijging van de CO2-uitstoot met 1 procent voor de analoge groep van energie-intensieve bedrijven, zo stelt minister Peeters. Onder meer in Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië en Polen stegen de emissies vorig jaar.

Niettegenstaande de daling van de CO2-uitstoot van de Vlaamse 'Kyotobedrijven', werd vorig jaar toch ook economische groei gerealiseerd, herinnert Peeters. 'De Belgische economische groei nam toe met 3 procent. Er is vorig jaar dus duidelijk een loskoppeling gerealiseerd tussen de uitstoot van CO2 en de stijgende economische groei van 3 procent'. Volgens Peeters versterkt het Vlaamse Toewijzingsplan de milieu-integriteit van het Europese systeem van verhandelbare emissierechten.

foto epa

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud