Lagere lasten voor jongeren in socio-profit

(tijd) - Er komt wellicht een lastenverlaging voor jongerenbanen in de socio-profitsector. De federale regering hoopt met de maatregel de strijd tegen de jeugdwerkloosheid op te voeren en het vakbondsverzet tegen het Generatiepact te breken. In regeringkringen luidt het dat er bij de opmaak van de begroting 2006 al voorzien is in bijkomende middelen in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid, al blijft het onduidelijk hoeveel geld de paarse ploeg daarvoor bereid is uit te trekken.

Het wordt opnieuw een cruciale week voor de federale regering en de sociale partners. Ze zitten om de tafel om het Generatiepact te verfijnen. De werkgevers blijven erbij dat enkel gesproken kan worden over technische uitvoeringsmodaliteiten. De vakbonden willen verder gaan. Zij eisen dat de regering tegemoet komt aan zes breekpunten: er moeten meer maatregelen komen tegen de jeugdwerkloosheid, het brugpensioen mag niet drastisch beperkt worden, de begeleiding van de slachtoffers van een herstructurering mag niet op een repressieve manier gebeuren, het tijdskrediet mag niet worden afgebouwd, de pseudo-brugpensioenregelingen moeten mogelijk blijven en er moeten garanties zijn voor een volwaardig pensioen.

Het dossier werd gisteren voorbereid door een technische werkgroep. Naar verluidt zou er op verschillende denksporen gewerkt worden. De federale regering zou bereid zijn lastenverlagingen in de socio-profitsector toe te staan voor werkgevers die jongeren aanwerven. Het blijft de vraag hoeveel middelen de paarse ploeg daarvoor kan en wil vrijmaken. Ook zou er bereidheid bestaan te praten over een verruiming van de gelijkgestelde periodes, waardoor het voor vrouwen die deeltijds werken mogelijk zou blijven om op brugpensioen te vertrekken. Een mogelijke oplossing is om een aantal jaren van deeltijdse arbeid, bijvoorbeeld drie, te laten meetellen als periodes waarin voltijds gewerkt werd. Dat zou een belangrijke toegeving zijn voor de bediendenbonden. Zij hopen voorts de beperking van het voltijds tijdskrediet ongedaan te maken, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de regering dat zal toestaan.

Voor de metaalsector moet de regering een oplossing vinden, wil ze vermijden dat die militante sector massaal gaat staken. De metallo's eisen dat hun brugpensioenregeling voor lange loopbanen geldig blijft tot minstens 2012. Vandaag kunnen metallo's, maar ook arbeiders in de glas- of de chemiesector, op brugpensioen vertrekken vanaf 55 jaar als ze een loopbaan van 38 jaar gepresteerd hebben. Die CAO's mogen volgens het Generatiepact nog slechts eenmaal verlengd worden, tot maximaal 2010. Dat vinden de vakbonden onvoldoende. Bovendien eisen de metallo's dat niet geraakt wordt aan hun gelijkgestelde periodes, die 13 jaar bedragen.

Een laatste knelpunt waar de technici zich gisterenavond over bogen waren de bedrijven in herstructurering. De vakbonden willen niet horen van zware sancties voor de werknemers die onvoldoende meewerken in de tewerkstellingscel. Zij riskeren hun brugpensioen te verliezen. Tevens willen de bonden komaf maken met de passage uit het Generatiepact die zegt dat de werknemers die het slachtoffer worden van een herstructurering beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt als ze op brugpensioen gaan.

24174525

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud