Leterme en middenveld sluiten partnerschap rond duurzaamheid

Vlaams minister-president Yves Leterme heeft donderdag een partnerschap rond duurzame ontwikkeling ondertekend met een reeks middenveldorganisaties en de provincies en gemeenten. Met de kadertekst engageren de ondertekenaars zich tot meer inspanningen rond duurzaamheid.

(belga) 'Samen grenzen ver-leggen'. Dat is de titel van de Vlaamse strategienota rond duurzaamheid die ontstond uit overleg met meer 50 organisaties. De Vlaamse regering keurde de tekst recent goed. Vandaag/donderdag werd het partnerschap bezegeld met 12 middenveldorganisaties (VOKA, Unizo, Boerenbond, ACV, ABVV, ACLVB, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, ACW, Gezinsbond, 11.11.11. VODO) alsook met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) en de Vereniging van Vlaams Provincies (VVP).

De kadertekst bestaat grosso modo uit twee delen. Het eerste deel bevat het beleidskader met korte- en langetermijndoelstellingen op economisch, sociaal en ecologisch vlak (bv. de problematiek van de vergrijzing, mobiliteit, klimaatverandering, ...). Het tweede deel bevat enerzijds bestuurlijke aspecten en anderzijds twaalf projecten rond duurzaamheid. Die 12 projecten draaien rond duurzaam bouwen en wonen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame mobiliteit, etc... Het is de bedoeling dat die 12 projecten in de komende maanden in samenwerking met het middenveld meer concrete vorm krijgen.

Leterme wijst erop dat voor 2006 één miljoen euro is opzijgelegd specifiek voor duurzame ontwikkeling en dat daarna elke Vlaamse minister duurzame aspecten tracht te integreren in zijn/haar beleid. Leterme verwijst ook naar de oprichting van het wetenschappelijk steunpunt duurzame ontwikkeling. Dat steunpunt zal vanaf 2007 voor een periode van vijf jaar de nodige wetenschappelijke onderbouw bieden voor allerlei beleidsinitiatieven op het vlak van duurzame ontwikkeling.

'Wat we vandaag ondertekenen, is slechts een beginpunt van een lange weg die nog moet worden afgelegd. Het werk is nog lang niet af, het moeilijkste, namelijk de uitwerking en nadien de uitvoering van de projecten moet nog gebeuren. Daar zullen soms moeilijke keuzes moeten gemaakt worden', aldus Leterme.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud