Leterme houdt fel pleidooi voor automatische loonindexering

©REUTERS

Premier Yves Leterme verdedigde vandaag in de Kamer de automatische loonindexering. Daardoor wordt volgens Leterme dit jaar iets meer dan 1 miljard euro aan koopkracht geïnjecteerd.

(belga) - De premier kreeg tijdens het vragenuurtje verschillende vragen voorgeschoteld naar aanleiding van de betoging voor meer koopkracht die vandaag in Brussel plaatsvond. "Wij zijn absoluut niet blind voor wat er gebeurt en voor de zorgen van de mensen", antwoordde Leterme. Hij merkte daarbij op dat een deel van de prijsstijgingen wordt opgevangen door de euro.

"Maar wat er ook van zij", ging de premier voort, "geen enkele regering in staat is om het koopkrachtverlies dat voortvloeit uit de gestegen prijs van aardolie, voor iedereen voor honderd procent te compenseren. Wie die demagogie tentoonspreidt, houdt de mensen iets voor", aldus Leterme.

De premier verdedigde daarop de koppeling van wedden, lonen en uitkeringen aan de index. De indexkoppeling in ons land lag de laatste maanden zwaar onder vuur. De Europese Centrale Bank bijvoorbeeld heeft al meermaals gewaarschuwd dat loonstijgingen kunnen leiden tot een inflatiespiraal, met alle gevolgen vandien.

Uithaal naar sp.a

Hoewel ze geen vraag over de koopkracht hadden gesteld, haalde hij daarbij uit naar de Vlaamse socialisten. "Collega's van sp.a, uw geloof in de internationale rapporten, is dat dan ook uw geloof in de kritiek van een aantal van die internationale rapporten op ons indexsysteem? ", luidde het.

Dat systeem betekent volgens de premier dat in 2008 iets meer dan 1 miljard euro aan koopkracht wordt geïnjecteerd, zowel vanuit de begroting van de federale overheid, de sociale zekerheid, als vanuit de private sector. Hij verwees daarnaast naar de maatregelen in de begroting voor de gepensioneerden, de chronisch zieken en voor de families met kinderen.

Meyrem Almaci (Groen!) concludeerde dat Leterme meer bezig met het bestrijden van de sp.a dan met het nemen van maatregelen. "U spreekt over 260 miljoen aan maatregelen, terwijl er 2 miljard naar de notionele intrest is gegaan en op het programma voor de bestaanszekerheid liefst 41 miljoen is afgenomen van wat er in de vorige begroting stond (...) 260 miljoen aan maatregelen en 41 miljoen daling in de begroting, dat is volgens mij je reinste demagogie"

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud