Leterme onder vuur na schrapping wegenvignet

De Vlaamse meerderheidspartijen sp.a-spirit en Open Vld hebben kritiek op het feit dat Vlaams minister-president Yves Leterme maandag na een bezoek aan zijn Nederlandse ambtgenoot Balkenende aankondigde dat het wegenvignet er niet komt. Leterme zegt dat het huidige voorstel voor Europa onaanvaardbaar zou zijn.

(belga) Het wegenvignet moest ervoor zorgen dat ook buitenlandse weggebruikers mee zouden betalen voor onze infrastructuur, zonder dat dit de Belgische weggebruikers meer kost. Vooral CD&V had op de invoering ervan aangedrongen, maar maandag liet Leterme verstaan dat er naar een andere manier zou worden gezocht om dezelfde doelstelling te halen.

In de commissie mobiliteit van het Vlaams parlement werd de kwestie besproken. Tijdens het debat bleek dat de meeste partijen -minstens op termijn- toch liever een ander systeem zouden zien om buitenlanders mee te laten betalen voor de wegen. Toch werd de demarche van Leterme niet door iedereen gesmaakt, want door het wegenvignet naar de prullenmand te verwijzen, dreigt de zaak op de lange baan te komen. De coaltiepartners Open Vld en sp.a-spirit nemen het Leterme kwalijk dat Leterme geen overleg pleegde met andere ministers en andere gewesten. Annick De Ridder (Open Vld) had het over een "soloslim" en zei dat dit niet echt blijk gaf van doordachte communicatie en goed bestuur. Ze vroeg ook of al het voorbereidende werk van de voorbije jaren dan voor niets is geweest.

Bart Martens (sp.a) zei dat Leterme de "eersteklas begrafenis" van het wegenvignet had georganiseerd, "zonder de naaste familie uit te nodigen". De sp.a was voorstander van een ander systeem, maar voert het regeerakkoord loyaal uit, zei hij. "U laat uw punt van geloof varen en stuurt het wegenvignet terug naar af zonder een alternatief te lanceren", zei hij.

Oppositiepartij Groen! juichte de beslissing van Leterme toe en dient een voorstel van resolutie in om een slimme kilometerheffing in te voeren. De N-VA is ook voorstander van dit systeem. Vlaams Belang wou vooral weten wat Leterme van Nederland had gekregen in ruil voor het afvoeren van het wegenvignet.

Leterme zelf antwoordde dat het wegenvignet er niet kàn komen, omdat de Europese Commissie niet zal aanvaarden dat er een compensatieregeling komt voor de Vlamingen. "Het is geen kwestie van niet willen, maar van niet mogen", zei hij. Uit het informeel overleg met de Europese Commissie blijkt immers dat die een compensatieregeling voor de Belgische weggebruikers niet zou aanvaarden. "Ik ben niet bereid het risico te lopen om een forfaitaire taks in te voeren en dan te moeten vaststellen dat we die niet kunnen compenseren voor de eigen inwoners", zei hij.

Dat hij helemaal op eigen houtje heeft gehandeld, ontkent Leterme. De andere gewesten waren bij het informeel overleg met de EU-commissie betrokken. Binnen de Vlaamse regering was er vorige week even over gesproken, zei Leterme, en daar heerste "het gevoel" dat het wegenvignet onhaalbaar zou zijn. Wel gaf hij toe dat er niet afgesproken was dat dit bij het overleg met Balkenende zou gemeld worden.

Welk alternatief er moet komen is nog niet duidelijk. Leterme zei dat er lessen getrokken moeten worden. "Geen improvisatie, het is belangrijk dat we resultaat halen", zei hij.

Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt merkte op dat zij niet maar een van de drie bevoegde ministers is in het dossier. De minister-president moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en werken aan een concreet alternatief, zei ze. Een slimme kilometerheffing voor vrachtwagens is volgens haar een piste die bewandeld kan worden.

Foto Belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud