Leterme wil 65-plussers onbeperkt laten bijverdienen

©BELGA

Premier Yves Leterme wil 65-plussers onbeperkt laten bijverdienen. Het is één van de maategelen van zijn lente-offensief. De premier gaat voor de economische groei van België. Daartoe zijn volgens hem structurele maatregelen nodig. De tijd van de defensieve aanpak is volgens hem voorbij.

(tijd/belga) - Eén van die structurele maatregelen is 65-plussers onbeperkt laten bijverdienen licht hij in Het Laatste Nieuws toe. Deze maatregel kan op heel wat bijval rekenen.

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo zegt tevreden te zijn dat nu ook federaal premier Yves Leterme gewonnen is voor onbeperkt bijverdienen na 65.
'Stilaan groeit er consensus rond het voorstel van Open Vld om mensen die ook na hun pensioen nog willen werken daarvoor niet te bestraffen. Laat mensen die willen werken dat ook doen, zonder hun pensioen af te pakken', aldus De Croo in een persbericht. De Open Vld'er wijst op de belangrijke bijdrage die deze werkende ouderen leveren aan de jobcreatie en aan ons sociaal systeem. Bovendien vervullen ze een niet te onderschatten coaching-functie, klinkt het. Ook Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen vindt de 'stimulatie' waar Leterme op aanstuurt, een goed signaal.
De Croo roept Yves Leterme samen met vice-premier en partijgenoot Guy Vanhengel op om dat idee in daden om te zetten.
Alexander De Croo is daarnaast ook tevreden dat Leterme nu ook pleit voor een offensieve in plaats van een defensieve aanpak van de crisis.

Gemeenschappelijke ministerraad

In een interview met Le Soir geeft Leterme aan hoe hij de toekomst wil voorbereiden. Premier Yves Leterme stelt er dat hij in de strijd tegen de crisis wil overschakelen van defensieve maatregelen naar meer structurele maatregelen, om ons land opnieuw met groei te laten aanknopen.'We zullen eruit kome', aldus de premier.
In het verlengde van het concept samenwerkingsfederalisme, schuift de eerste minister een agenda voor de komende tien jaar naar voor. De nadruk ligt daarbij op een verbond -"une union sacrée"- tussen het federale, de gewesten en de gemeenschappen, en ook de sociale partners.
In het interview komt Leterme terug op de de redding van de banken, de verhoging van de koopkracht, de daling van de lasten en de genomen relancemaatregelen. Nu is het volgens de premier tijd om over te schakelen van een wat defensiever beleid naar structurele hervormingen. 'Van crisis naaar groei'.
De premier verwijst voor z'n agenda naar de vijf doelstellingen uit de Europese strategie 2020 (activiteitsgraad, onderzoek en ontwikkeling, CO2-uitstoot, jongeren zonder diploma, armoede). Die doelstellingen moeten worden omgezet op Belgisch niveau. Daarom zullen werkgroepen worden opgericht. Er komt ook een gemeenschappelijke ministerraad (federaal-gewesten), voorzien voor 19 maart in het Egmontpaleis.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud