Leterme wil economische slagkracht Vlaanderen vergroten

(tijd/belga) - De Vlaamse regering heeft een reeks nieuwe maatregelen klaar om de economische slagkracht van Vlaanderen te versterken. 'Het programma is budgettair opgebouwd en niet zomaar een opsomming van ideetjes', verklaarde minister-president Yves Leterme (CD&V, foto Belga) maandag in zijn septemberverklaring voor het Vlaamse parlement.

De Vlaamse regering wil resultaten boeken op vijf domeinen. Ten eerste moeten ondernemerschap en bedrijfsinvesteringen bevorderd worden door een goed bedrijfsklimaat. Ten tweede moet de economie vernieuwd worden door meer middelen voor onderzoek en ontwikkeling.

Vlaanderen moet vervolgens ook zijn logistieke troeven uitspelen, door investeringen in infrastructuur, de verdere ontsluiting van de havens en de duurzame ontwikkeling van de luchthaven van Zaventem.

Om iedereen betere kansen te geven op de arbeidsmarkt moet het onderwijs afgestemd worden op ieders noden. Levenslang leren moet aangemoedigd worden en talenkennis moet als economische troef uitgespeeld worden.

Om de werking van de arbeidsmarkt te verbeteren, zullen werkzoekenden enerzijds op hun verantwoordelijkheid gewezen worden maar anderzijds ook een passend traject op weg naar arbeid krijgen. Een lastenverlaging moet werken aantrekkelijker maken.

Leterme wijst er ook op dat de Vlaamse regering een investeringsregering wil zijn en door pps-formules (publiek-private samenwerkingen) en alternatieve financiering onder meer wachtlijsten in de zorgsector, in de sociale woningbouw en in investeringen in scholen wil wegwerken. 'In zijn geheel voorzien we een budgettaire impuls van meer dan twee miljard euro', stelt Leterme.

De Vlaamse minister-president herhaalt dat de Vlaamse regering zal ijveren voor nieuwe stappen in de staatshervorming. Hij wijst op zijn pleidooi voor een verantwoordelijk federalisme, waarbij de deelstaten meer financiële en fiscale autonomie krijgen en beloond worden wanneer ze goed werken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud