Lochristi best bestuurde gemeente in Vlaanderen

Lochristi mag zich de best bestuurde gemeente van Vlaanderen noemen. In verhouding tot haar financiële middelen is de publieke dienstverlening er beter dan in andere gemeenten. Dat zegt het Itinera Institute, dat de gemeenten rangschikte naar efficiëntie.

Middelkerke komt als slechts bestuurde gemeente uit de rangschikking. Op de foto het casino van Middelkerke.

(tijd) - De onafhankelijke Vlaamse denktank baseerde zich op cijfers over het financieel beleid, de mobiliteit, het onderwijsaanbod, de sociale en medische dienstverlening, en het milieu, en relateerde die aan de ontvangsten per inwoner. De denktank wijst er wel op dat ze in de ranglijst geen rekening kon houden met onder meer het cultuur- en sportaanbod, en met de intergemeentelijke samenwerking in publieke dienstverlening.

Welke gemeente wordt goed bestuurd en welke niet? In Groot-Brittannië, Frankrijk en andere Europese landen is een vergelijkende analyse van lokale besturen heel gewoon. In België staat ze nog in de kinderschoenen.

Het Itinera Institute, een vorig jaar opgerichte onafhankelijke denktank, maakte in de aanloop naar de verkiezingen van 8 oktober een efficiëntierangschikking van onze gemeenten. Daarvoor gebruikte het vijf indicatoren: het financieel beleid (schuld per inwoner, solvabiliteitsratio), de mobiliteit (dichtheid van het wegennet, verkeersongevallen), het onderwijsaanbod, de sociale en medische dienstverlening (kinderopvangplaatsen, bedden in bejaardentehuizen en sociale woningen) en milieu (selectief opgehaald huisvuil, aansluiting op het rioolnet).

Per indicator werd voor Vlaanderen en voor Wallonië een klassement opgemaakt. Een Belgische ranglijst is niet mogelijk omdat de statistische gegevens voor Vlaanderen en Wallonië niet helemaal dezelfde zijn. Voor de algemene rangschikking werden de vijf klassementen gekoppeld aan de inkomsten van de gemeente, zowel de belastingontvangsten als de financiële transfers die ze krijgen (Gemeentefonds, subsidies voor infrastructuurwerken, cultuursubsidies ...). Voor de koppeling maakte het Itinera Institute gebruik van de 'dominantiemethode. Daarbij wordt voor elke gemeente nagegaan hoeveel andere gemeenten het beter doen en hoeveel gemeenten de betrokken gemeente achter zich laat. Een gemeente met een goede plaats in de rangschikking domineert dus veel andere gemeenten en wordt door weinig andere gemeenten gedomineerd.

Oost-Vlaanderen

In Vlaanderen staat Lochristi in de algemene rangschikking op de eerste plaats, voor Maarkedal en Wachtebeke. Middelkerke staat onderaan. (De beste tien en de slechtste tien presterende Vlaamse gemeenten staan op bladzijde 1; de volledige rangschikking staat op www.itinerainstitute.org.) Met andere woorden: Lochristi heeft met relatief minder middelen een relatief beter aanbod van publieke diensten dan alle andere Vlaamse gemeenten.

Opvallend is dat vijf van de tien best gerangschikte gemeenten in Oost-Vlaanderen liggen. In de provincie Antwerpen vormen Edegem, Schilde en Rumst de top drie, in Limburg Nieuwerkerken, Hamont-Achel en Lummen. De drie best bestuurde gemeenten in West-Vlaanderen zijn Dentergem, Avelgem en Vleteren. In Vlaams-Brabant gaat het om Tremelo, Landen en Rotselaar. In Wallonië mag Ouffet zich de best bestuurde gemeente noemen, voor Waver en Bevekom (Beauvechain).

Het Itinera Institute merkt op dat zijn rangschikking gebaseerd is op een selectie van klassieke kerntaken, die zeker niet compleet is. Met bijvoorbeeld het gemeentelijke aanbod aan culturele en sportieve infrastructuur is geen rekening gehouden bij gebrek aan gegevens. Er kan een vertekening ontstaan wanneer gemeenten samenwerken voor, bijvoorbeeld, kinderopvang, en het aantal plaatsen aan één gemeente wordt toegeschreven.

Het Itinera Institute deed in zijn onderzoek een communautair opmerkelijke vaststelling. In Vlaanderen is de rangschikking niet beïnvloed door het gemiddelde inkomen per inwoner, de bevolkingsomvang en de bevolkingsdichtheid. In Wallonië is er voor elk van die drie factoren een negatief verband. Vooral de negatieve correlatie voor het gemiddelde inkomen valt op. Dat die er in Vlaanderen niet is, komt volgens de onderzoekers doordat de fiscaal arme gemeenten het geld dat ze uit het Gemeentefonds krijgen, gebruiken om hun dienstverlening aan de bevolking uit te breiden. In Wallonië zetten de arme gemeenten hun extra middelen dan weer niet om in publieke dienstverlening. Ze gebruiken het geld dus voor andere doeleinden. Dat geldt ook voor de grootste steden, die relatief veel geld krijgen van de Waalse overheid en slecht scoren in de rangschikking. Hun extra middelen resulteren niet in een sterk aanbod van publieke dienstverlening.

MD

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud