Lonen mogen komende twee jaar 5 procent stijgen

Vakbonden en werkgevers hebben in hun ontwerp van interprofessioneel akkoord een indicatieve loonnorm afgesproken van 5 procent. Dat betekent dat de lonen, inclusief de index en loonbarema's, de komende twee jaar 5 procent mogen stijgen, zo is donderdag vernomen bij de sociale partners.

(belga) Dit kost de bedrijven echter maar 4,75 procent. De sociale partners zullen de regering immers een fiscale maatregel vragen, waardoor de bedrijven een stuk bedrijfsvoorheffing niet moeten doorstorten aan de regering. Dit moet hen toelaten 0,25 procent van de loonkost te recupereren. De sociale partners herhalen ook hun aanbeveling van maart dit jaar aan de sectoren om te onderhandelen over een correctiemechanisme.

In het ontwerpakkoord -getiteld 'Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid'- is tevens afgesproken om het bruto minimumloon in twee stappen te verhogen (in 2007 en 2008) met 25 euro. Wat de jongerenlonen (die lager liggen dan het minimumloon) betreft, zal worden nagekeken of die in overeenstemming zijn met Europa en met de Belgische anti-discriminatiewetgeving. Het is de bedoeling uiterlijk begin 2009 afspraken te maken over de stapsgewijze wegwerking van de leeftijdsbarema's binnen een dan af te spreken termijn. Er zullen geen werkloosheidsvallen worden gecreëerd.

Inzake vorming en educatief verlof willen de sociale partners de sectoren responsabiliseren om pistes te ontwikkelen om ofwel de inspanning jaarlijks met 0,1 procent te verhogen, ofwel een toename van de participatiegraad met 5 procent te realiseren. De sociale partners willen het stelsel van betaald educatief verlof voor de periode 2007-2008 veilig stellen, via hogere bijdragen van de werkgever en de overheid. Vanaf het schooljaar 2008 komt er dan een hervorming. Minstens 10 uur van het educatief verlof moet dan buiten de werkuren vallen.

De sociale partners komen overeen de bestaande fiscale maatregel voor overuren te versterken. Zowel voor de werkgever als de werknemer moet het lonender zijn overuren officieel te presteren. Er komt ook een eenvoudiger procedure voor overuren.

Voorts hebben de sociale partners aandacht voor de genderproblematiek, preventie,... De sociale partners zullen vanaf volgend jaar verschillende vergaderingen wijden aan het statuut van arbeiders en bedienden. Er zijn ook afspraken gemaakt over de verdere uitvoering van het generatiepact.

foto belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud