Meerderheid bereikt akkoord over politieke vernieuwing

De zes meerderheidspartijen hebben vrijdagochtend een ontwerpakkoord bereikt over de politieke vernieuwing. De Senaat wordt totaal hervormd, terwijl de Kamer via provinciale kiesomschrijven wordt samengesteld, met een kiesdrempel van vijf procent. De Kamer zal 200 leden tellen, de nieuwe Senaat 70.

Premier Guy Verhofstadt (foto: Belga) sprak van een "grondige hervorming van het democratisch stelsel". Het akkoord over de politieke vernieuwing voorziet in een verklaring tot herziening van de Grondwet met het oog op het hertekenen van de politieke instellingen. In april zal de lijst gestemd worden van de artikelen van de Grondwet die voor herziening vatbaar verklaard worden. De lijst zal alle artikelen bevatten die nodig zijn om het akkoord uit te voer

Het is de bedoeling dat de verkiezingen van volgend jaar reeds gebeuren op basis van de kiesdrempel van vijf procent. Het systeem van opvolgers wordt ook tegen dan opnieuw ingevoerd. Als voorafspiegeling van de definitieve regeling zal het in 2003 mogelijk zijn om zowel kandidaat te zijn voor de Senaat als voor de lijst van de Kamer van de woonplaats van de betrokkene. Voor de kandidaten die zich enkel voor de Kamer presenteren, verandert er niets. Na de volgende verkiezingen en de wijzigingen aan de grondwet kunnen de 40 rechtstreeks verkozen senatoren en de tien gecoöpteerde senatoren toegevoegd worden aan de Kamer waardoor die reeds voor de daaropvolgende verkiezingen 200 leden zal tellen.

Voorts werden nog een aantal andere onderwerpen uitgeklaard. Zo wordt de taak van het Arbitragehof verder uitgebreid in de richting van een echt constitutioneel hof. De wet op de mandaten en het patrimonium moet uitgevoerd worden en er komt een betere controle op de verkiezingsuitgaven.

Krachtens het akkoord kunnen de Nederlandstalige inwoners van Brussel-Halle-Vilvoorde stemmen voor kandidaten uit het arrondissement en uit heel Vlaams-Brabant. De Franstaligen kunnen enkel stemmen voor kandidaten uit het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. De zetelverdeling wordt evenwel berekend op basis van het kiesarrondissement. De kiesdrempel van 5 procent wordt berekend op basis van de geldig uitgebrachte stemmen in elke taalgemeenschap afzonderlijk.

Bovendien krijgt het Brussels hoofdstedelijk gewest constitutieve autonomie - onder meer het bepalen van het aantal parlementsleden en ministers. Die moet evenwel uitgeoefend worden met een tweederde meerderheid en een meerderheid in elke taalgroep.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud