Meerderheid jonge migranten wil stemrecht

(tijd) - Zevenentachtig procent van de allochtone jongeren van zestien tot negentien jaar vindt stemrecht belangrijk. Dat blijkt een onderzoek van KUL-professor Norbert Vanbeselaere.

Vanbeselaere vroeg 166 Marokkaanse jongeren tussen 16 en 19 jaar in Belgiƫ naar hun mening over stemrecht. Zevenentachtig procent van de ondervraagden vindt stemrecht belangrijk. Een veelgebruikt argument van tegenstanders van migrantenstemrecht was totnogtoe dat migranten zelf geen vragende partij zijn voor stemrecht. De studie toont aan dat dit voor de jongere generatie alvast niet het geval blijkt.

'De jongeren vinden stemrecht belangrijk om sociale en praktische redenen', zegt sociaal psycholoog Vanbeselaere in De Morgen. 'De helft van hen hoopt dat ze door stemrecht meer inspraak zullen krijgen in de Belgische samenleving. Ze denken dat ze door stemrecht het gevoel zullen krijgen er echt bij te horen en dat het zal helpen om een betere maatschappelijke positie te krijgen. '

Uit de KUL-studie blijkt verder dat bij veel migrantenjongeren de wil om zich te integreren groot is. Vierentachtig procent van de jongeren wil integreren en meedraaien in de Belgische samenleving. Negenenvijftig procent staat positief tegenover naturalisatie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud