Mestbank schrijft voor 15 miljoen euro vorderingen

De Mestbank, het orgaan dat belast is met het mestbeleid in Vlaanderen, heeft eind 2005-begin 2006 voor 15,4 miljoen euro aan vorderingen uitgeschreven aan landbouwbedrijven die het mestdecreet niet hebben nageleefd (bv. te weinig mest verwerkt, overbemesting, ...).

(belga) Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters donderdag geantwoord op een vraag van VLD-parlementslid Karlos Callens.

Volgens Callens zit de Mestbank nog met een vrij groot bedrag aan openstaande vorderingen van heffingen en boetes wegens het niet naleven van de mestwetgeving. Volgens de VLD-politicus ging het eind maart om bijna 14 miljoen euro, waarvan voor 7,5 miljoen euro uitstel van betaling was toegestaan. 'Voor 55 procent van het openstaand bedrag vindt dus geen normale inning plaats', aldus Callens.

Minister Peeters gaf toe dat de Mestbank eind 2005 en begin 2006 voor in totaal 15,4 miljoen euro aan vordering had uitgeschreven, maar volgens hem is het niet verwonderlijk dat nog een 'aanzienlijk bedrag open staat'. Bedrijven die hun aanslag aanvechten en een bezwaar indienen, moeten bijvoorbeeld niet betalen zolang de procedure loopt. Voor sommige hoge boetes of heffingen wordt ook een gespreide betaling toegestaan.

Voorts benadrukte Peeters dat er met de Mestbank afspraken zijn gemaakt om bepaalde heffingen (nutriëntenhalte en mestverwerking) en boetes (overbemesting) op korte termijn te gaan innen. 'Dat betekent dat een aanzienlijk deel van het nu 'uitgestelde' bedrag nog dit jaar zal worden geïnd', aldus Peeters.

De CD&V-minister nuanceerde ook een opmerking van Callens omtrent het hoge aantal bezwaarschriften. Zo daalde het aantal bewaarschriften voor de superheffing mestverwerking volgens Peeters van 70 procent (362 op 513 superheffingen) voor het aanslagjaar 2002 tot 22 procent (231 op 1.063 superheffingen) voor het aanslagjaar 2003. Ook het percentage bezwaarschriften voor de superheffing nutriëntenhalte (die bepaalt hoeveel mest mag geproduceerd worden) zakte van 29 procent (1.159 bewaren op een totaal van 4.006) voor het aanslagjaar 2003 tot 13 procent (532 op een totaal van 3.989) voor het jaar 2004.

'Bij de uitwerking van een nieuw mestdecreet wordt een rechtvaardige en correcte handhaving in de wetgeving ingeschreven', zo voegde Peeters er nog aan toe.

Foto: Belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud