Minder jongeren dan ouderen aan het werk

© /Hollandse Hoogte

Vanaf volgend jaar zijn in Vlaanderen voor het eerst minder jongeren (tot 30 jaar) aan het werk dan ouderen (plus 50 jaar).

(tijd) - Het besef dat de veroudering van de bevolking de arbeidsmarkt meer en meer onder druk zal zetten, is ondertussen ruim ingeburgerd. Vlaanderen telt nu ongeveer even veel 15- tot 24-jarigen als mensen tussen 55 en 64 jaar. Dat evenwicht zal al in 2008 kantelen. Tegen 2025 zitten er per 100 ouderen nog maar 74 jongeren in de bevolking op arbeidsleeftijd. Daardoor zal ook de totale potentiële beroepsbevolking zakken. Tegen 2025 zal ze van iets meer dan 4 miljoen gezakt zijn tot minder dan 3,8 miljoen.

De Leuvense professor Luc Sels ging in opdracht van de dienstengroep Acerta dieper graven. Hij onderzocht welke sectoren die demografische druk het sterkst zullen voelen. De bijgevoegde grafiek geeft het percentage werknemers van wie verwacht wordt dat ze de komende vijf jaar de sector zullen verlaten, als de huidige uittredingsleeftijden gehandhaafd worden.

Die cijfers geven geen volledig beeld van de demografische kwetsbaarheid van een sector. Daarvoor moet ook gekeken worden naar het vrijwillige verloop - het percentage werknemers dat jaarlijks van werk verandert - en de problemen die de sector heeft om vers bloed aan te trekken. Dat kan gedaan worden door het aandeel van de knelpuntvacatures in het totale aantal vacatures te meten.

Die factoren kunnen elkaar versterken of tegenwerken. Een sector als textiel ziet veel mensen met pensioen gaan, maar heeft weinig vrijwillig verloop en relatief weinig knelpuntvacatures. De horeca ziet door de lage gemiddelde leeftijd de komende jaren slechts weinig werknemers op pensioen gaan, maar de sector kampt wel met een extreem hoog verloop.

Vooral de financiële sectoren, de metaal en de transportsector alle zeilen moeten bijzetten in de jacht op nieuw talent. Bijna een vijfde van hun werknemers gaat binnen vijf jaar met pensioen en ze scoren ook slecht voor minstens een van de twee andere criteria.

Ook de publieke sectoren moeten zich zorgen maken, temeer omdat hun vertrekcijfers een onderschatting zijn. Ze houden geen rekening met sommige systemen van vervroegd vertrek, zoals de tijdelijke terbeschikkingstelling (tbs).

INSTROOM

Sectoren zoals de bouw en de gezondheidszorg zijn vooral kwetsbaar aan de instroomzijde. Hun verwachte pensioenuittrede is matig, maar ze zitten nu al met erg veel knelpuntvacatures.

De onderzoekers besluiten dat er niets anders opzit dan te blijven werken aan de werkzaamheidsgraad van jong en oud. Vooral bij de ouderen is er nog een grote marge. Maar dat zal enkel lukken met een loopbaanbeleid dat ervoor zorgt dat werknemers ook op oudere leeftijd inzetbaar blijven. En de HR-managers van de toekomst zullen heel creatief moeten zijn bij het rekruteren van nieuw talent. Want de gewone vijvers zijn bijna leeggevist.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud