Ministerraad legt regels deugdelijk bestuur vast

Minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere - Foto Lieven Van Assche ©Lieven Van Assche

De federale regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over regels die beurgenoteerde én overheidsbedrijven voortaan zullen moeten volgen op het vlak van deugdelijk bestuur. Gouden parachutes worden beperkt, bonussen worden gespreid in de tijd en de aandeelhouders krijgen inspraak in het verlonings- en vergoedingsbeleid van de ondernemingen.

(belga) - Het ontwerp van minister van Justitie Stefaan De Clerck en minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere moet het deugdelijk bestuur in ondernemingen aanzwengelen. De wetgeving komt er naar aanleiding van de financiële crisis. "Zelfregulering volstaat niet langer. Dat heeft de recente crisis voldoende aangetoond", zegt De Clerck daar vrijdag na afloop van de ministerraad over.

Het wetsontwerp dat de ministerraad goedkeurde, verplicht beursgenoteerde bedrijven om in hun jaarverslag een verklaring op te nemen met uitleg over de manier waarop corporate governance-regels worden toegepast.

Een op te richten remuneratiecomité moet elk jaar een remuneratieverslag opstellen waarin wordt aangegeven welk verloningsbeleid wordt gevoerd en welke regeling er bestaat inzake gouden parachutes. De afscheidsvergoedingen mogen niet meer dan 12 à 18 maanden loon bedragen. Indien slecht wordt gepresteerd, kan de vergoeding lager liggen. Wanneer wordt afgeweken van de bestaande regels, is groen licht nodig van de algemene vergadering en advies van de ondernemingsraad.

Bedrijven zullen het loon van hun ceo apart moeten bekendmaken. Voor de overige bestuurders en directieleden volstaat een gezamenlijke bekendmaking.

Belangrijk is ook dat de aandeelhouders op de algemene vergadering hun zeg krijgen over het remuneratieverslag. Het verslag moet als een apart punt op de agenda worden behandeld.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud