Ministerraad zet aantal beslissingen Gembloers en Oostende om in teksten

(belga) - De ministerraad heeft vrijdag een aantal beslissingen van de ministerraden van Gembloers en Oostende in wetteksten gegoten.

Een eerste pakket omvat de omzetting van beslissingen die op de sociaal-economische ministerraad van Gembloers genomen werden. Nadat vrijdagvoormiddag het akkoord met de gemeenschappen en gewesten getekend werd over de controle en begeleiding van werklozen, werd de bekrachtingswet reeds goedgekeurd.

Daarnaast werd ook het wetsontwerp over de lastenverlagingen voor oudere werknemers die slachtoffer zijn van een herstructurering, goedgekeurd. De tekst moet nog voor advies naar de Nationale Arbeidsraad en de regering hoopt tegen midden april het fiat van de Europese Commissie te krijgen, aldus premier Verhofstadt.

Het ontwerp voorziet in een tussenkomst van 1.800 euro voor outplacement van een oudere werknemer. De nieuwe werkgever krijgt gedurende drie kwartalen een vermindering van 400 euro op de patronale lasten, terwijl de werknemer zelfs gedurende negen maanden een vermindering van de sociale lasten van 133,33 euro per maand krijgt.

Ten slotte werd het koninklijk besluit goedgekeurd dat de lijst omvat van de wetenschappelijke instellingen die een vrijstelling van 50 procent van de patronale bijdragen op de lonen van onderzoekers krijgen. Er komen 72 instellingen bij, gaande van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de provincies, de Koninklijke Militaire School, de Nationale Plantentuin van België tot het Centrum voor Technisch en Wetenschappelijk Onderzoek van de Leerlooierijen, Schoen-, Pantoffel- en andere Lederverwerkende nijverheden.

Het tweede pakket slaat op de beslissingen van de ministerraad van Oostende over de kwaliteit van het leven.

Om de kinderopvang aan te moedigen wordt de leeftijdsgrens voor de aftrekbaarheid van de kosten voor kinderopvang opgetrokken van 3 tot 12 jaar. Het wetsontwerp voorziet dat de regeling ingaat op 1 januari 2005.

Een volgend wetsontwerp bepaalt dat een kind of kleinkind dat een familielid van 65 jaar of ouder in het gezin opneemt, de bejaarde als persoon ten laste aangeven. De belastingvrije som wordt opgetrokken tot 1.740 euro voor het aanslagjaar 2005. Het pensioen van de bejaarde mag niet meer bedragen dan 21.800 euro.

Een koninklijk besluit verhoogt de maximumafstand voor de aftrek van de kosten voor woon-werkverkeer met carpooling, openbaar vervoer, fiets of te voet tot 100 kilometer enkele reis. De afstand wordt in 2005 opgetrokken tot 150 en in 2006 tot 200 kilometer.

De ministerraad keurde ook een wetsontwerp goed waardoor giften aan erkende instellingen voor duurzame ontwikkeling fiscaal aftrekbaar gemaakt worden.

Ten slotte wordt het rationeel energieverbruik in woningen aangemoedigd door het optrekken van het bedrag van belastingvermidering tot 600 euro, het percentage van de vermindering op 40 procent te brengen en de maatregel ook toepasbaar te maken voor huurders.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud