Morgen opnieuw werkonderbrekingen op spoor

Morgen legt de socialistische ACOD een uur het werk neer, vanmorgen staakten de Limburgse treinbestuurders onaangekondigd tegen het personeelstekort. De liberale spoor vakbond VSOA wil dat zijn syndicale collega's van ACV en ACOD geen onaangekondigde stakingen meer erkennen en ook de sancties aanvaarden voor werknemers die zich daar niet aan houden. 'Dan is de invoering van een minimale dienstverlening niet meer nodig', zegt Roland Vermeulen, voorzitter van het VSOA.

(tijd) - De treinbestuurders van Hasselt gingen deze ochtend niet aan het werk. Pas na 8u namen ze weer plaats in de stuurcabine. Ze zijn boos omdat ze door een tekort aan personeel onvoldoende of niet tijdig met vakantie kunnen. Door die onaangekondigde acties kwamen duizenden reizigers niet tijdig op hun werk. 'Als er tegen volgende week geen 10 bestuurders bijkomen, dreigen ze opnieuw met een actie tot 9u 's morgens', weet Roland Vermeulen. 'Op die manier worden de reizigers gegijzeld. De directie kan het probleem echter niet meteen oplossen: tot einde 2008 vertrekken in heel het land 204 machinisten met pensioen, er komen in die periode maar 150 bestuurders uit opleiding.'

Vermeulen vindt dat de vakbonden zich strikt moeten houden aan de conventie met de directie. Die bepaalt dat stakingen minstens 10 dagen vooraf moeten aangekondigd worden zodat de reiziger zijn schikkingen kan treffen en er nog ruimte is voor overleg. 'Spontane acties mogen dus niet meer erkend worden, zodat de directie disciplinaire maatregelen kan nemen tegen de werknemers die zich daar niet aan houden'. Maar de twee grote bonden durven zo ver niet gaan omdat ze aan een syndicaal opbod bezig zijn, meent Vermeulen. Luc Piens, secretaris spoor bij het christelijke ACV Transcom, wist deze middag nog niet of zijn organisatie de actie in Hasselt zal erkennen. Hij is in elk geval tegen het systematisch niet-erkennen van 'spontane acties'. Jos Digneffe, secretaris van het socialistische ACOD Spoor was niet bereikbaar.

'Als de bestaande conventie strikt uitgevoerd wordt, is de invoering van een minimale dienstverlening niet meer nodig', argumenteert Vermeulen. Vandaag plant ACOD een werkonderbreking van één uur om te protesteren tegen de mogelijke invoering van die minimumdienst. ACV en VSOA doen niet mee. 'Ook deze actie werd maar 8 dagen vooraf aangekondigd', merkt Vermeulen, 'de ACOD houdt zich dus niet aan de conventie'. Het is onduidelijk wanneer de ACOD vrijdag precies het werk zal neerleggen, mogelijk gebeurt dat tussen de wisseling van de ploegen, van 13u tot 14u of van 21u tot 22u, maar dat is niet zeker. 'Het ACOD laat zijn leden vrij het uur zelf te kiezen, dus is het niet uitgesloten dat ze dat morgen om 8u doen en dan loopt het spoorverkeer de hele dag hinder op', besluit Vermeulen.

GUM

foto belga

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud