MR bevestigt liberale waarden

©Emy Elleboog

Op het congres van de MR zondag in Luik was er geen dissidente stem te horen. De Franstalige liberalen schaarden zich eensgezind achter het pamflet dat door Richard Miller was opgesteld en maandag het fiat kreeg van het partijbestuur. Miller, die ook de algemene verslaggever van het congres was, kreeg een lang applaus en zijn tekst van een veertigtal pagina's over de waarden die de partij verdedigt, kon op lof van alle sprekers rekenen.

(belga) -'Ik ben in geen jaren zo gelukkig geweest', vatte een militant in een tussenkomst de sfeer op het congres samen na de interne strubbelingen van afgelopen herfst waarbij het voorzitterschap van de partij in vraag gesteld werd.

Het pamflet, dat opgesteld werd na vergaderingen in de verschillende federaties, zal nu opnieuw intern besproken worden, waarna de militanten zich dan in de lente over een definitieve tekst kunnen uitspreken. Maar nu staat reeds vast dat het pamflet kan rekenen op de steun van de verschillende componenten van de MR, de MCC en het FDF. Ook Willy Borsus, die na de rebellie van de zogeheten Renaissance-groep als ondervoorzitter van de partij werd aangesteld, schaarde zich achter het pamflet.

Eén van de centrale waarden die de MR verdedigt is werk, klonk het in verschillende toespraken. Partijvoorzitter Didier Reynders benadrukte ook de verdediging van de vrijheden in een multiculturele samenleving. Richard Miller, die het pamflet bij de start van het congres voorstelde, benadrukte dat de tekst in zijn geheel gelezen moet worden omdat 'in een complexe samenleving zoals de onze alles met elkaar verbonden is'.

Miller herinnerde eraan dat werk sinds de stichting van de partij bovenaan de prioriteiten staat en dat dus 'niemand ons lessen mag geven op het sociale vlak'. Reynders had van zijn kant kritiek op de houding van AB Inbev 'dat in Leuven en Luik een betreurenswaardig staaltje gegeven heeft van weinig respect voor een echt ontwikkelingsmodel'.


In de boodschap van de liberalen staat ook het humanisme en de verdediging van de vrijheden centraal, aldus nog Richard Miller. De multiculturaliteit vindt haar grond in het recht op verscheidenheid met respect voor de gemeenschappelijke waarden zoals de gelijkheid van mannen en vrouwen en de neutraliteit van de staat.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud