Nachtvluchten: Landuyt in cassatie tegen arrest hof van beroep

(belga) - Minister van Mobiliteit Renaat Landuyt (sp.a, foto belga) gaat cassatieberoep aantekenen tegen het laatste arrest van het Brusselse hof van beroep inzake de spreiding van vluchten boven Zaventem. Dat is woensdag beslist tijdens het overlegcomité. Ook de Vlaamse regering gaat nu mogelijk toch cassatie aantekenen tegen het arrest. Het nieuwe, voorlopige spreidingsplan van Landuyt komt vrijdag op de ministerraad.

Het hof van beroep verplichtte de federale overheid eind maart om de spreiding van de vluchten te realiseren. 'Het cassatieberoep is een principiële stap', zei Landuyt na het overlegcomité. 'We gaan tegen elk arrest in beroep.'

Door deze beslissing van de federale regering zal mogelijk ook de Vlaamse regering alsnog in cassatie gaan, zo zei Vlaams minister van Leefmilieu Kris Peeters (CD&V) na het overlegcomité. Het hof verplichtte de Vlaamse overheid om van luchthavenuitbater Biac te eisen dat het op korte termijn een degelijk milieu-effectenrapport opstelt inzake geluidsoverlast. 'We hebben daarvoor al een brief gestuurd naar Biac', benadrukte Peeters.

Federaal minister Landuyt werkt ondertussen aan een nieuw, voorlopig spreidingsplan dat rekening houdt met de verschillende gerechtelijke uitspraken. Over dat plan zal de ministerraad vrijdag een beslissing nemen. Volgens Landuyt heeft hij de steun van de regering voor het plan.

De voornaamste wijzigingen ten aanzien van het huidige spreidingsplan betreffen de dagvluchten tijdens het weekend, zei de minister. Meer inhoudelijke details kon hij echter niet geven, 'omdat een aantal hypotheses voor vrijdag nog moeten worden getoetst aan de veiligheid'.

De vertegenwoordigers van de Vlaamse en de Brusselse regering stelden woensdag de bekendmaking van de inhoud van het nieuwe plan af te wachten om daarop te reageren. Vlaams minister Peeters benadrukte dat het 'een evenwichtige en billijke spreiding' moet omvatten. Charles Picqué, de minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest, verwacht dat 'niet iedereen tevreden zal zijn'. Landuyt is echter verplicht om maatregelen te nemen, zei hij nog.

Op termijn moeten de vluchten gespreid worden volgens een nieuwe vliegwet, die zich zal baseren op technische criteria als capaciteit, veiligheid en gezondheid van de omwonenden. Die wet wil Landuyt ten laatste in juni in het parlement laten stemmen.

'De wet zal niet in voege treden alvorens er een globaal samenwerkingsakkoord is met de gewesten', stelde Didier Reynders, vice-premier en voorzitter van de MR, woensdag. Landuyt beaamt dit, maar stelt dat hij 'de bevoegdheden van de Belgische regering ten volle wil benutten zonder te moeten wachten op een samenwerkingsakkoord'. Door parallel te werken kunnen we tijd winnen, luidt zijn redenering.

Brussels minister-president Picqué stelde 'ongerust' te zijn over de termijn om een samenwerkingsakkoord te bereiken en uitte zijn twijfels of dit haalbaar is voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud