Advertentie

Nationale Bank haalt uit naar begroting

Guy Quaden, de gouverneur van de Nationale Bank van België (NBB), heeft bij de voorstelling van het jaarverslag van de NBB met scherp geschoten op de begroting. Het begrotingsevenwicht bestaat enkel op papier, zei hij. Structureel is er een tekort van 0,4 procent van het bruto binnenlands product. In euro uitgedrukt is er een tekort van 1,6 miljard.

(tijd) Dat schrijft De Tijd. Quaden had het midden december al laten verstaan: de regering-Verhofstadt-II was budgettair niet ambitieus genoeg. Nu treedt zijn regentenraad - met onder meer vakbondsleiders en topondernemers - hem bij. Bij de voorstelling van het jaarverslag van de NBB gaf hij een zicht op de noodzakelijke hoeveelheid extra ambitie.

Voor Quaden gaat bij de voorstelling van de begrotingsresultaten te veel aandacht naar het financieringssaldo, dat al een paar jaar dicht bij 0 procent hangt. Voor de NBB is het 'structurele saldo' - het saldo na het wegzuiveren van eenmalige besparingen en conjuncturele invloeden - belangrijk.

Op zijn persconferentie zei Quaden dat de overheidsschuld versneld moet worden afgebouwd. Dat houdt in dat 'minstens het stabiliteitsprogramma' moet worden gehaald. Dat meerjarenplan bepaalt een begrotingsoverschot van 0,3 procent in 2007. Voor Quaden moet dat een structureel overschot zijn. Dat is een inspanning van 2,2 miljard euro in vergelijking met 2006.

In het jaarverslag wordt ook aangegeven hoe die sanering moet worden gerealiseerd. Aangezien de mogelijkheden voor nieuwe inkomsten beperkt zijn, moeten de besparingen vooral aan de uitgavenzijde worden gerealiseerd. Daarbij moet de regering 'selectief te werk gaan, stelt Quaden.

De groei van de primaire uitgaven (uitgaven zonder rentelasten) moet de volgende regeerperiode (2007-2010) minstens een half procentpunt onder de groei van het bbp blijven.

foto belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud