Nauwelijks controle op taxichauffeurs

(tijd) - 'De meeste Vlaamse politiekorpsen stellen hun controles op fraude in de taxisector uit', zegt de Nationale Groepering van Taxiondernemingen (GTL). 'Dat komt omdat er een totale rechtsonzekerheid heerst over de tarieven.' De Vlaamse en de federale overheid hanteren twee verschillende tarievensystemen, die niet verenigbaar zijn. Dat schrijft De Tijd.

Een maand geleden manifesteerden honderden taxichauffeurs voor betere werkoomstandigheden in Brussel. (foto: belga)

Sinds 1 juni 2004 is het nieuwe Vlaamse taxidecreet van kracht. Dat biedt de mogelijkheid aan taxichauffeurs te werken met 26 tarieven. Maar de federale overheid, die bevoegd is voor de ijking van de taximeters, weigert de meters waarmee de prijs van een rit wordt berekend, af te stellen op de 26 tarieven. De federale overheid vindt dat de Vlaamse overheid niet bevoegd is voor het tarievenbeleid en houdt vast aan haar eigen systeem van twee tarieven. Om het probleem op te lossen, stapte de federale overheid naar de Raad van State.

Maar intussen heerst er op het terrein een rechtsonzekerheid over de tarieven. De twee tarievensystemen worden kriskras toegepast, al dan niet met gehomologeerde taximeters. 'Met als gevolg dat de meeste politiekorpsen hun controles op de taxitarieven hebben uitgesteld en frauderende taxichauffeurs vrij spel krijgen', zegt Kristof Thijssens van de Nationale Groepering van Taxiondernemingen (GTL). De GTL bezit geen exacte cijfers, maar schat, op basis van haar contacten met de controlediensten, dat in Belgiƫ gemiddeld 15 procent van de taxichauffeurs fraude pleegt.

Al in april heeft ook de GTL zelf de bevoegde ministers van Economie voor de federale en van Mobiliteit voor de Vlaamse overheid gedagvaard. De advocaat van de Vlaamse minister van Mobiliteit gaf de onverenigbaarheid van de twee wetten eerder toe en beloofde een oplossing voor te stellen voor 1 december. Maar hij heeft die uitspraak inmiddels teruggetrokken. Volgens Mobiliteit ligt de bal daarmee in het kamp van de federale overheid die de taximeters moet afstellen op de 26 tarieven.

De GTL waarschuwt ook dat het Vlaamse taxidecreet 'enkel kan leiden tot aanzienlijke fraude'.

'De Vlaamse overheid wil de verantwoordelijkheid voor de controle minder bij de politie en meer bij de klant leggen', legt Thijssens uit. 'De klant zou 'in theorie' de prijs van een rit zelf kunnen controleren aan de hand van een kasticket, maar in de praktijk werkt dat niet. In Brussel moeten taxichauffeurs al vijf jaar een kasticket geven aan hun klanten. Maar uit ons laatste onderzoek is gebleken dat dat niet gebeurt in 97 procent van de gevallen. Bovendien moet de klant al wijs geraken uit die waslijst van 26 tarieven.'

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud