Niet EU-burgers krijgen kans op vaste benoeming in Brusselse gemeenten

(belga) - De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement keurde dinsdag een voorstel goed van Robert Delathouwer (sp.a), waardoor ook niet EU-burgers vast benoemd kunnen worden bij de Brusselse gemeenten en intercommunales. OCMW's en openbare ziekenhuizen zijn binnenkort aan de beurt. Brussel blijft daarmee vooruit lopen op Vlaanderen.

De ambtenarij is volgens een artikel in de grondwet alleen toegankelijk voor Belgen en bij uitbreiding EU-burgers. Vorig jaar al opende de toenmalige staatssecretaris Robert Delathouwer de Brusselse gewestelijke administratie voor iedereen. Ook vandaag is dat nog een Europese primeur. Nu trekt hij als fractievoorzitter in het Brussels parlement de lijn door voor jobs bij de Brusselse gemeenten en intercommunales.

Het grote aantal Brusselaars dat voorlopig nog het slachtoffer is van een soort juridische discriminatie kan binnenkort bij de lokale overheden dus ook zijn kandidatuur stellen en aangeworven worden als statutair ambtenaar. Delathouwer vond voor dit voorstel steun bij Anne-Sylvie Mouzon (PS) en Christos Doulkeridis (ECOLO).

Binnenkort komen ook de voorstellen ter verruiming van de nationaliteitsvoorwaarden voor ambtenaren bij OCMW's en openbare ziekenhuizen aan bod, alsook bij de bicommunautaire sector. PS en ECOLO zullen opnieuw meedoen. Alles samen gaat het hier over instellingen die meer dan 30.000 mensen tewerk stellen.

'Het gaat er niet alleen om een discriminatie op de arbeidsmarkt weg te werken, maar dit is ook een investering in de kwaliteit van de dienstverlening voor de burger,' zo zegt Robert Delathouwer. 'Er zijn ongeveer 30 procent niet-Belgen in Brussel en er is geen enkele reden om aan te nemen dat er onder die 300.000 geen enkele valabele kandidaat-ambtenaar te vinden zou zijn. Want in essentie gaat het hierover: de dienstverlening aan de burger moet zo goed mogelijk worden uitgewerkt. Geen beroep doen op een deel van de bevolking die allicht kwaliteit in huis heeft om goede ambtenaren te leveren, is dus vanuit beheersmatig oogpunt gewoon dom', aldus Delathouwer.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud