Niet fouilleren, wel controle aan uitgang bedrijven

Als werknemers in de toekomst hun bedrijf verlaten, riskeren ze onderworpen te worden aan een diefstalcontrole bij wijze van steekproef. Maar de vakbonden hebben de werkgevers kunnen overtuigen daarbij geen 'fouillering' te doen.

(tijd) De werknemers en alle andere personen die in het bedrijf aan de slag zijn, zullen worden gevraagd de goederen die ze mee naar huis nemen, voor te leggen aan een bewakingsagent. Als men weigert, kan de politie erbij worden gehaald. Op 29 september 2004 onthulde De Tijd dat de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD), inging op de verzuchtingen van de bewakingssector en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Hij ging ermee akkoord dat bedrijven in ons land hun werknemers, schoonmaakploegen, leveranciers en andere personen die er werken mogen fouilleren als ze het bedrijfsdomein verlaten.

Dewael zou daarvoor enkele beperkingen schrappen in de wet op de private veiligheid. Toen het nieuws uitlekte, werd Dewael meteen teruggefloten door de vakbonden ACV en ABVV, alsook door PS-voorzitter Elio Di Rupo. De minister vroeg de Nationale Arbeidsraad (NAR) een advies te formuleren.

Vandaag, na ruim twee jaar overleg, is het de bedoeling dat de sociale partners op de plenaire zitting van de NAR een gezamenlijk advies goedkeuren. We konden het (ontwerp-)advies al inkijken. De NAR vraag een wijziging van de wet op de private veiligheid. Pas als Dewael die wetswijziging door het parlement krijgt, zullen de sociale partners de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die bij het advies is gevoegd, ondertekenen.

betasting

De uitgangscontroles mogen geen betasting van de kleding uitmaken, dus geen 'fouillering'. De gecontroleerde persoon wordt gevraagd alle goederen die hij op zich draagt of in zijn bagage of wagen heeft voor te leggen. Als hij dat weigert, moet de politie erbij worden gehaald voor een echte fouillering. De agent van de in- of externe bewakingsdienst voert de controle uit.

De controles kunnen op twee manieren plaatsvinden: als er aanwijzingen zijn dat een persoon steelt of steekproefgewijs. Een systematische controle mag niet, behalve door elektronische detectiesystemen. Bij de controle op verdenking moet men de toestemming vragen van de geviseerde persoon. Bij de steekproeven neemt de NAR genoegen met een collectieve toestemming. Die bekomt de werkgever door de ondernemingsraad of het preventiecomité te informeren. In kleinere firma's zonder ondernemingsraad kan het via een opname in het arbeidsreglement. De vakbonden hebben daarbij geen vetorecht.

Het is vooral de bedoeling dat de bedrijven in een eerste fase hun werknemers zeer duidelijk informeren over wat wel en niet mag. In sommige bedrijven mogen werknemers bijvoorbeeld hun computer meenemen naar huis, in andere wordt dat beschouwd als diefstal.

Iedereen die 'activiteiten verricht' in het bedrijf mag gecontroleerd worden, zoals zelfstandigen of leveranciers. Voor steekproefcontroles op niet-werknemers is individuele toestemming nodig.

Bedrijven die de procedures niet naleven, worden geacht geen toestemming gekregen te hebben voor de controles. Enkel de minister van Binnenlandse Zaken kan aan bedrijven, bijvoorbeeld in risicosectoren, een tijdelijke uitzondering op de wet toestaan.

LB

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud