Nieuwe fiscale gunsten voor buitenlandse investeerders

De regering lanceert nieuwe fiscale gunstregimes om de grote Europese pensioenfondsen en buitenlandse groepen naar België te halen. 'De regering gaat op de ingeslagen weg voort, ondanks de tegenslag met VW Vorst', zegt Didier Seeuws, de woordvoerder van premier Guy Verhofstadt (VLD).

(tijd) De regering-Verhofstadt opent een nieuw offensief om buitenlandse investeerders aan te trekken, nadat eerder al de notionele intrestaftrek werd geïntroduceerd. Die laat in het algemeen toe dat een fictieve rente op eigen vermogen fiscaal kan worden afgetrokken.

Nu worden de pijlen gericht op het aantrekken van zogenaamde pan-Europese pensioenfondsen. Als die zich in België vestigen, worden ze vrijgesteld van zowat alle taksen. En de vennootschapsbelasting wordt sterk gereduceerd, naar analogie met de regeling voor beveks. Daarover heeft de federale regering zopas overeenstemming bereikt bij de opmaak van het wetsontwerp Diverse Bepalingen.

Daarnaast krijgen grote internationale groepen die hun interne financiële verrichtingen hier uitvoeren een vrijstelling van roerende voorheffing op de gelden die vanuit het buitenland worden overgemaakt. 'Dat moet binnenlandse vennootschappen toelaten in België een rol te spelen van wereldwijde rekeninghouder en bank in multinationale groepen', luidt het in regeringskringen. Het is een poging om een alternatief te bieden voor de zogenaamde coördinatiecentra, die van de Europese Commissie uiterlijk tegen 2010 moeten verdwijnen. De hoop is dat zo buitenlandse investeringen worden aangetrokken.

Verdrag met VS

Maandag wordt voorts een nieuw dubbelbelastingverdrag tussen België en de Verenigde Staten getekend, waardoor de dividendstromen tussen Belgische en Amerikaanse bedrijven vrijgesteld worden van roerende voorheffing. Eerder breidde de regering de zogenaamde moeder-dochterrichtlijn al uit naar landen buiten de Europese Unie. Daardoor worden de dividendstromen tussen België en landen waarmee dubbelbelastingverdragen zijn getekend, minder belast of zelfs helemaal vrijgesteld.

Met dit offensief wil Verhofstadt een signaal geven dat buitenlandse investeringen belangrijk blijven, ook al is er harde kritiek gekomen op de houding van VW.

Foto Belga

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud