NMBS helpt begrotingstekort drukken

©Jan de Meuleneir

De overheid heeft de investeringstoelagen voor de NMBS-groep dit jaar met 346 miljoen teruggeschroefd. Een extra steun voor de federale begroting, de schuldenlast van de Belgische spoorwegen gaat verder de hoogte in.

(tijd) - De Belgische overheid geeft de NMBS-groep dit jaar 346 miljoen euro minder toelagen voor investeringen. Dat raakte gisteren bekend door de publicatie van een Koninklijk Besluit in het Staatsblad. De vervoersmaatschappij NMBS krijgt 146 miljoen minder, de infrastructuurbeheerder Infrabel 200 miljoen. Het gaat om een zuivere financiële en budgettaire operatie, zonder impact op de exploitatie, zo verzekerden managers van de spoorgroep. Geen enkel groot project zou vertraging oplopen door deze ingreep.

De werken die aan de gang zijn of gepland waren, worden uitgevoerd volgens schema, zo zegt Michel Allé, financieel directeur van NMBS Holding. 'Het gevolg is wel dat de geconsolideerde schulden van de NMBS-groep opnieuw stijgen'. Meer bepaald met 200 miljoen, het bedrag dat is onttrokken aan Infrabel. NMBS Holding leent het bedrag, Infrabel betaalt de financiële kosten die ermee gepaard gaan, maar krijgt daarvoor in ruil een hogere exploitatietoelage van de overheid. Infrabel is van de drie NMBS-vennootschappen diegene die er financieel het best voorstaat.

Eurofima

De 146 miljoen die voor rollend materieel van de NMBS bedoeld waren, worden gefinancierd via Eurofima. Dat is een Zwitsers vehikel, waarin de meeste Europese spoorwegmaatschappijen aandeelhouder zijn en dat door zijn hoge kredietwaardigheid tegen gunstige voorwaarden kan lenen. Het gaat in het geval van de vervoersmaatschappij NMBS om een alternatieve financiering, zegt Marc Descheemaecker, gedelegeerd bestuurder. Ook de NMBS krijgt een compensatie voor de financiële kosten die ermee gepaard gaan onder de vorm van een hogere exploitatietoelage.

Niet alleen de federale, ook de Vlaamse overheid kijkt naar zijn openbare vervoersbedrijven om mee het begrotingstekort dicht te rijden. Van De Lijn vraagt de Vlaamse regering een inspanning van 38,9 miljoen - geen 40 zoals eerst gemeld. Bovendien heeft Vlaanderen nog maar 11/12 uitbetaald van de subsidies voor personeelskosten van De Lijn en 10/12 van de subsidies voor technisch toebehoren, zo vernam de redactie. De Lijn onderzoekt waar het kan besparen of waar extra inkomsten kunnen gevonden worden, een oefening die einde oktober rond moet zijn.

gum

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud