Notionele intrest bezorgt staat geen kater

De notionele intrestaftrek - het fiscaal gunstregime voor bedrijven dat sinds dit jaar van kracht is - slaat voorlopig geen gat in de begroting. Dat blijkt na drie van de vier rondes van voorafbetalingen van bedrijven.

(tijd) Die liggen 365 miljoen euro hoger in vergelijking met vorig jaar. Dat is voornamelijk het gevolg van de hogere winsten van de Belgische bedrijven.

De notionele intrestaftrek laat bedrijven toe vanaf het aanslagjaar 2007 - inkomsten 2006 - een fictieve intrest op het eigen vermogen af te trekken van hun belastbare winst. De regering nam die beslissing eind 2004 om het verdwijnen van de fiscaal gunstige coördinatiecentra in ons land op te vangen. Onder druk van Europa moeten alle coördinatiecentra weg tegen 2011.

Voorafbetalingen

Dankzij de notionele intrestaftrek zakt het gemiddelde belastingtarief voor vennootschappen volgens minister van Financiën, Didier Reynders (MR), tot 25 procent. Sommige bedrijven met een groot eigen vermogen betalen volgens hem zelfs helemaal geen belastingen meer.

De regering schatte de budgettaire impact op 506 miljoen euro. Veel fiscalisten verwachten echter dat het verlies aan inkomsten veel groter zal zijn. De liberalen in de regering waren dan ook zeer opgetogen toen na de eerste voorafbetaling van bedrijven in april bleek dat die hoger waren dan een jaar eerder. Daarmee hadden ze een wapen in handen om vragen van de socialisten tot inperking van de maatregel af te wimpelen.

BEDRIJFSWINSTEN

Uit recente cijfers - na drie van de vier voorafbetalingen - blijkt dat de stijgende tendens doorzet. De voorafbetalingen stegen met 4,2 procent van 8,62 tot 8,985 miljard euro. Dat is een stijging met 365 miljoen euro. Tot 20 december kunnen bedrijven nog een vierde en laatste voorafbetaling doen. Pas dan zal de budggetaire impact van de notionele intrest volledig duidelijk zijn. Naar verluidt gaat de regering ervan uit dat de ramingen over de voorafbetalingen voor dit jaar alleszins zullen uitkomen.

Dat de voorafbetalingen stijgen - ondanks de invoering van de notionele intrestaftrek - heeft ongetwijfeld te maken met de hogere winsten van de ondernemingen. Over het eerste halfjaar steeg de gezamenlijke winst van de Belgische beursgenoteerde bedrijven met 56 procent van 8,4 miljard tot 13,2 miljard euro, berekende deze krant eerder.

Critici benadrukken dat - ondanks de positieve cijfers - de stijging van de voorafbetalingen nog veel sterker zou geweest zijn, indien de notionele intrestaftrek niet was ingevoerd.

Niet alleen de voorafbetalingen, ook de andere fiscale ontvansten stromen dit jaar binnen. Uit cijfers over de eerste tien maanden van dit jaar blijkt dat de belastinginkomsten 3,9 procent hoger liggen in vergelijking met vorig jaar. De schatkist kreeg al ruim 70 miljard euro binnen tegenover 67,422 miljard vorig jaar. Dat is voor een groot deel te danken aan de stijging van de btw-ontvangsten. Dat wijst op een stijgende koopkracht van de gezinnen.

De forse stijging van de inkomsten uit registratierechten duidt er op dat onze landgenoten dit jaar meer vastgoed hebben gekocht.

PBL

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud