Advertentie
Advertentie

Ontwerpakkoord creëert 4.200 extra banen in welzijnssector

(belga) - Het ontwerpakkoord voor de Vlaamse non-profitsector voorziet in een luik koopkrachtverhoging, een luik arbeidsduurvermindering en de creatie van 4.200 extra jobs of 3.000 voltijds equivalenten. De collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) geldt van 2006 tot 2011 en de Vlaamse regering legt er 189,3 miljoen euro voor op tafel, plus 2,2 miljoen euro sociale maribel. De maatregelen gaan wel gefaseerd in, zodat het volledige bedrag pas tegen 2011 wordt gespendeerd.