Ontwerpakkoord voor arbeiders uit de metaalsector

Vakbonden en werkgevers hebben een ontwerpakkoord bereikt over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de 160.000 arbeiders uit de sector van de metaal-, machine- en elektrische bouw over de periode 2007-2008. Dat hebben bonden en werkgevers vrijdag bekendgemaakt.

(belga) Het voorakkoord wordt de komende dagen en weken voorgelegd aan de achterban van de sociale partners.

Het omvat de toepassing van de normale automatische loonindexering op 1 juli 2007/08, een enveloppe van 0,7 procent op 30 juni 2007 waarvan de invulling gebeurt op ondernemingsvlak in gemeenschappelijk akkoord, een verhoging van de bijdrage voor het sectoraal aanvullend pensioen met 0,1 procent vanaf 2008 en een verhoging van de lonen met 0,4 procent op 1 oktober 2008, te vermeerderen of te verminderen met het saldo van de verwachte (3,9 procent) en reële indexering.

Voor Wallonië zal een fonds worden opgericht voor de ondersteuning van werkgelegenheidsinitiatieven. Dit zal worden gefinancierd met een bijdrage van 0,1 procent die wordt afgetrokken van de loonsverhoging van 0,4 procent.

De sectorale minimumlonen en barema's worden opgetrokken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud