Oost-Vlaamse ondernemer minder optimistisch

©BELGA

De Oost-Vlaamse ondernemer is minder optimistisch gestemd dan twaalf maanden geleden over de komende jaargang. Dat blijkt uit een eindejaarsenquête die ondernemersorganisatie Unizo bij 767 Oost-Vlaamse zelfstandige entrepreneurs hield om naar het ondernemersklimaat in de provincie te polsen.

Foto: Unizo-voorzitter Karel Van Eetvelt (foto belga).

(belga) - Veertig procent van de ondervraagden verwacht dat 2008 beter wordt dan dit jaar, terwijl eenzelfde vraag vorig jaar nog 59 procent optimisten opleverde. Twaalf procent, tegenover zes procent vorig jaar, verwacht dat 2008 slechter wordt.

Uit het onderzoek blijkt dat de Oost-Vlaamse ondernemers de administratieve rompslomp waarmee ze geconfronteerd worden als het belangrijkste knelpunt ervaren. De te hoge loonlasten en een tekort aan (geschoold) personeel vervolledigen de top drie. Ook het toenemend fileprobleem blijkt veel ondernemers een doorn in het oog. Dat geldt vooral voor de bouwsector.

Wat betreft investeringen valt een opmerkelijke daling in innovatie en productontwikkeling op: slechts 21 pct, tegenover 30 pct het jaar voordien, pompte geld in dergelijke vernieuwingen. Volgend jaar verwachten de ondernemers wel meer te investeren in innovatie (36 pct), dat samen met infrastructuur (37 pct) de grootste hap uit het investeringsbudget lijkt weg te nemen. Eén op tien ondernemers verklaart bovendien geld te zullen steken in alternatieve energiebronnen.

Verder zijn de respondenten wat betreft overheidsmaatregelen vooral te spreken over de notionele intrestaftrek - een financiële maatregel die aftrek van risicokapitaal mogelijk maakt - en de energiepremies. Ook de lichte stijging van pensioenen voor zelfstandigen kan op de nodige bijval rekenen. De bevraagde ondernemers gaven eveneens te kennen zich te kunnen vinden in het voorstel van Unizo-topman Karel Van Eetvelt om via selectieve migratie in functie van de knelpuntberoepen een antwoord te bieden op de schaarste op de arbeidsmarkt.

Ook opvallend: één op vijf van de ondervraagden zegt nadeel ondervonden te hebben van het uitblijven van een nieuwe regering. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de enquête afgenomen werd tussen 14 en 22 december. In de nacht van dinsdag op woensdag 19 december werd het licht op groen gezet voor het vormen van een interimregering.

Tot slot nog dit: de Oost-Vlaamse ondernemers verkozen Yves Leterme (CD&V) tot persoonlijkheid van 2007. De ex-formateur haalde het van Guy Verhofstadt (Open Vld) en Jean-Marie De Decker (LDD). Ook Bart De Wever (N-VA), tennisster Justine Henin en ex-Unizo-topman Kris Peeters (CD&V) halen de shortlist.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud