Open Vld wil snel werkbare regering

©BELGA

Open Vld wil dat er zo snel mogelijk een werkbare regering komt die zich concentreert op de sociaal-economische problemen. Dat verklaarde partijvoorzitter Bart Somers voor aanvang van het partijbestuur van de Vlaamse liberalen. Het ontslag van de regering was volgens hem onvermijdelijk geworden, nadat de positie van de premier en de minister van Justitie onhoudbaar waren geworden.

(belga) - Volgens Somers was het verslag van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie over de politieke beïnvloeding van het gerecht in het Fortis-dossier "glashelder". In het rapport staan wat hem betreft dingen die niet thuishoren in een rechtsstaat en waarvan men dacht dat ze tot het verleden behoorden. De positie van premier Yves Leterme en van Justitieminister Jo Vandeurzen was onhoudbaar geworden en het ontslag van de regering werd onvermijdelijk, luidde het.

Voor Somers is het nu zaak dat er zo snel mogelijk een 'werkbare' regering komt. Die moet zich concentreren over zaken die "geen weken op het schap kunnen blijven liggen". De liberale voorzitter had het daarbij over de redding van de Fortis Bank, de begroting en de inwerkingtreding van het economische herstelplan. Somers riep daarbij alle partijen op verantwoordelijkheid aan de dag te leggen. "We moeten opletten dat we ons nu niet verliezen in avonturen", dixit Somers.

Op de vraag of er nu verkiezingen moeten komen, antwoordde Somers dat er binnenkort sowieso verkiezingen op de agenda staan. Op 7 juni staan immers de regionale en Europese verkiezingen geprogrammeerd. Over hoe die werkbare regering er moet uitzien, wilde de Open Vld-voorzitter zich niet uitspreken. Hij wil dat het staatshoofd zijn rol ten volle kan spelen.

Toen de regering kennis had genomen van het rapport van Cassatie en gezien de houding van minister Vandeurzen daarna, was het volgens uittredend minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael duidelijk dat de ganse regering best ontslag zou nemen. De autoriteit om nu naar het parlement te komen, was weg, aldus Dewael. De regering moet nu kijken hoe ze met een aantal zaken moet omgaan, besloot hij.

Zijn collega van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht stelde dat het ontslag onvermijdelijk was. Een regering kan maar functioneren als er een basisvertrouwen is in de bestuurders. Dat basisvertrouwen was weg door hetgeen is gebeurd, aldus De Gucht. De regering verkeerde volgens hem in de onmogelijkheid om verder te besturen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud