Advertentie

'Oudere werknemers dreigen 5% duurder te worden'

Frank Vandenbroucke ©BELGA

Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) is ongerust over de afschaffing van de loonlastverlaging voor oudere werknemers die momenteel voorligt op het interprofessioneel overleg. Volgens de minister dreigt de loonkost voor oudere werknemers door deze maatregel met 5 procent te stijgen en zullen bedrijven meer dan ooit oudere werknemers eerst afdanken.

(belga) - De minister stuurde hierover een brief naar de sociale partners en de federale regering. Gezien de huidige economische situatie 'zullen we alles in het werk moeten stellen om meer mensen aan het werk te houden, in het bijzonder de oudere werknemers', zegt Vandenbroucke.

De minister is dan ook 'zeer bezorgd' over de pistes die in het kader van de interprofessionele onderhandelingen op tafel liggen ter vereenvoudiging van de banenplannen. Met name dat de doelgroepmaatregelen voor oudere werknemers zouden worden afgeschaft ter versterking van de structurele verminderingen voor lage en middenlonen, baart Vandenbroucke zorgen. Hij berekende dat de loonkost van iemand die 55 jaar wordt en een brutoloon van 2.300 euro per maand verdient, over een periode van 10 jaar stijgt met ongeveer 5 procent.

De minister dringt er bij de federale regering op aan de gesprekken over een versterking van het regionale arbeidsmarktbeleid snel te hervatten. 'Door meer armslag te geven aan de gewesten om voor specifieke doelgroepen de loonkost te verlagen, kunnen de regio's immers maatwerk leveren en hierbij rekening houden met de kwestbare groepen op hun arbeidsmarkt', klinkt het in de brief.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud