Parket krijgt 54 dossiers over verkiezingsuitgaven

(tijd) - (tijd) - De controlecommissie voor de verkiezingsuitgaven van het Vlaams Parlement dient bij het gerecht een klacht in tegen de kandidaten van 13 juni die geen aangifte van hun uitgaven hebben gedaan. Het gaat om een vijftigtal kandidaten, uitsluitend van kleinere partijen of lijsten. Dat schrijft De Tijd.

De wet op de verkiezingsuitgaven verplicht de kandidaten bij zowel de federale als de Europese en regionale verkiezingen aangifte te doen van hun campagne-uitgaven. Totnogtoe gebeurde de controle daarvan door een commissie van kamerleden en senatoren. Ingevolge de Lambermontstaatshervorming (2001) controleren de regionale parlementen voor het eerst zelf de uitgaven die gedaan werden bij de deelstaatverkiezingen van 13 juni.

De controlecommissie van het Vlaams Parlement stelde bij een eerste onderzoek vast dat 136 kandidaten geen aangifte van hun uitgaven hadden gedaan. Ze maande hen schriftelijk aan dat alsnog te doen. Gisteren ontbraken nog 54 aangifteformulieren. De commissie besliste een klacht in te dienen bij de procureur des Konings, die moet beslissen of hij vervolging instelt. De betrokkenen kunnen een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en/of een geldboete van enkele honderden tot enkele duizenden euro krijgen.

Het is de eerste keer dat een parlement een dergelijke klacht indient. De federale controlecommissie speelde totnogtoe de namen van de kandidaten die geen aangifte deden enkel informeel aan het parket door.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud