Pensioen statutaire ambtenaar in gedrang

De pensioenkassen van de Belgische steden en gemeenten komen 130 miljoen euro tekort om volgend jaar de pensioenen uit te betalen van ongeveer 47.000 ambtenaren. Dat meldt Le Soir in haar zaterdageditie. Het gaat om de pensioenen van statutaire ambtenaren, die de lokale besturen volledig voor eigen rekening nemen.

(belga/tijd) - Om het gat te vullen zullen de grote steden tot 11 procent meer moeten bijdragen aan het pensioenfonds van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (RSZPPO), volgens Le Soir. 

Zonder tussenkomst van de federale staat zouden de steden en gemeenten hun stortingen in het fonds in 2010 zien stijgen van 34,5 procent tot 46 procent. Dat betekent een toename van 33,5 miljoen euro voor Antwerpen, 9,5 miljoen euro voor Brussel, 10 miljoen euro voor Charleroi en 6 miljoen euro in Luik.

Reserves

'Die stijging van de bijdragen zit er al langer aan te komen', verklaart Jan Leroy, woordvoerder van de Vereniging van Vlaamse steden en gemeenten (VVSG). 'De steden en gemeenten werken met een omslagkas, dat betekent dat de actieve ambtenaren vandaag de pensioenen betalen van de huidige generatie gepensioneerden. Door de vergrijzing stijgen de pensioenuitgaven, eerst konden de opgebouwde reserves worden aangesproken. Die reserves zijn nu op.'

Leroy merkt wel op dat de stijging voor de lokale besturen, vooral kleine steden en gemeenten, die vanaf het begin bij de omslagkas zijn aangesloten de stijging van de bijdrage lager zal zijn, wellicht tussen 4 à 6 procent. De laatste tien jaar bleef die bijdrage steeds stabiel rond 27 procent van de lonen van de betrokken statutaire ambtenaren.

Grote steden

'Een aantal grote steden, zoals Antwerpen, Gent en Oostende, hadden vroeger een contract met een voorzorgskas of een verzekeraar, vaak Ethias, dat de pensioenen regelde. Enkele jaren geleden sloten deze steden zich toch aan bij de omslagkas. En die 'nieuw' aangesloten steden kwamen in een aparte pool terecht. Zij betalen hogere bijdragen, ze hadden immers nog geen reserve opgebouwd. Die aparte pool werd gecreëerd om te vermijden dat de 'oude' aangesloten steden mee het gelag zouden betalen.'

Volgens de VVSG moeten vier partijen hun steentje bijdragen voor een oplossing: de federale overheid, de Vlaamse overheid, de lokale besturen en ook de gepensioneerden. 'De pensioenen van de statutaire ambtenaren zijn redelijk royaal. Dit in tegenstelling tot de magere pensioenen van contractuelen', stelt Leroy. 'Het ligt natuurlijk gevoelig dat de statutairen een deel van hun pensioen zouden moeten inleveren.'

Lange adem

Het kabinet van federaal Minister van Pensioenen, Michel  Daerden, zou zich volgens Le Soir buigen over een oplossing voor de tekorten in de pensioenreserves. Maar voorlopig is er nog niets 'erg duidelijk' over de tussenkomst van de federale regering. De VVSG pleit ervoor, 'maar dat is een werk van lange adem', dat er een brede discussie over de pensioenen in de overheidssector zou worden gevoerd.

De voorgangster van Daerden, Marie Arena, startte eind vorig jaar met een pensioenconferentie om het vergrijzingsdebat aan te vatten. 'Maar daar hebben we nog niet veel resultaten van mogen vernemen', merkt Leroy op. 

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud