Advertentie
netto

Personeel lokale besturen kan voortaan kiezen voor fietsleasing

©REUTERS

Sinds kort kan het personeel van de lokale besturen in Vlaanderen zijn eindejaarstoelage en extra vakantiedagen inzetten om een fiets te leasen

De ruim 150.000 personeelsleden van de Vlaamse lokale besturen (gemeentes, OCMW’s, welzijnsverenigingen, provincies…) hebben sinds half april de mogelijkheid een deel van hun verloning flexibel in te zetten. Hun eindejaarstoelage, eventuele fietsvergoeding en de vakantiedagen die boven de 28 wettelijke uitkomen, kunnen ze besteden aan fietsmobiliteit. Die term dekt niet alleen het leasen van een fiets, maar ook bijvoorbeeld een fietsverzekering, een fiets-gps of fietskledij.

Lokale besturen mogen autonoom beslissen of ze hun personeel een fietsleasecontract aanbieden en elk personeelslid mag individueel beslissen er al dan niet gebruik van te maken. ‘Ik ben ervan overtuigd dat veel mensen hierop zullen ingaan’, zegt Bart Somers, de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur. ‘Lokale personeelsleden hebben vaak een band met de stad of de gemeente waarvoor ze werken en wonen dus vaak in de regio. De fiets is voor die mensen vaak een ideaal vervoersmiddel naar hun werk.’

We raden de lokale besturen aan de voor- en nadelen goed af te wegen en een goede leverancier te kiezen alvorens de flexibele verloning in te voeren.

Olivier Vanneste
Verloningsspecialist KPMG

De regelgeving verscheen pas half april in het Belgisch Staatsblad. Het is dus nog te vroeg voor concrete cijfers. Maar uit de verschillende vragen van lokale besturen aan het kabinet van de minister en aan het Agentschap Binnenlands Bestuur blijkt dat de mogelijkheid op veel plaatsen in overweging wordt genomen.

De Vlaamse ambtenaren hebben net als hun collega’s uit de lokale besturen al recht op een fietsvergoeding. Somers wil de fietsleasing nu ook naar de ambtenaren uitbreiden. Het is de bedoeling de regeling nog dit jaar in te voeren.

Frappant

Olivier Vanneste, partner en verloningsspecialist bij KPMG, vindt het frappant dat een deel van de privésector wordt voorbijgestoken door de lokale besturen. ‘Het is bijzonder pijnlijk dat flexibele verloning nog niet overal kan in de privésector’, stelt hij vast. ‘Veel sectorale regels beperken de onderhandelingsvrijheid van de werkgever en de werknemer daarover.  Wat de eindejaarspremie betreft, moet elke sector apart bepalen of die flexibel kan worden ingeruild voor andere voordelen. Dat kan nu alleen in PC 200 - het grootste paritair comité voor de bedienden - en in enkele andere specifieke sectoren.’

Vanneste vindt het baanbrekend dat zowel contractuele als statutaire ambtenaren kunnen genieten van flexibele verloning en hun loonpakket deels zelf al kunnen samenstellen. ‘Maar we raden de lokale besturen aan de voor- en nadelen goed af te wegen en een goede leverancier te kiezen alvorens de flexibele verloning in te voeren. Het gaat om het inruilen van een bestaande verloning voor een voordeel op lange termijn, doorgaans drie jaar.’

Lees verder
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud