Personeel vraagt nog meer garanties

Nadat een eerste voorstel van de directie afgewezen werd, kon het veiligheidspersoneel zich relatief goed vinden in een tweede voorstel. Daarin worden oplossingen geformuleerd voor het beleid van het hoofd van de veiligheid en voor het sanctiesysteem. Toch onderhandelen de vakbonden verder om meer garanties te bekomen. De brandweer daarentegen wees hun voorstel af wegens te mager.

(tijdf) In het voorstel voor het veiligheidspersoneel op de luchthaven staat onder meer dat er sowieso geen represailles komen tegen het personeel dat staakt en dat het ontslag van een inspecteur omdat hij twee dagen afwezig was, zal worden ingetrokken. Daarnaast wordt het sanctiesysteem hervormd. Statutaire werknemers die een blaam krijgen, zijn daarvan verlost na twee jaar. Contractuelen daarentegen dragen de blaam voor de rest van hun leven mee, waardoor ze bij een tweede blaam onmiddellijk ontslagen worden. Daar wordt nu een mouw aan gepast door het systeem voor contractuelen gelijk te schakelen met dat van statutairen.

Wat het managementprobleem betreft, gaf Luc Van den Bossche, de voorzitter van de raad van bestuur van de luchthavenbeheerder, de vakbonden gelijk. Hij kondigde aan dat de directrice, die in het verleden al gecoacht werd, opnieuw begeleid zal worden tot het probleem van de baan is. Daarnaast zal er elke maand overleg komen over het probleem met de vakbonden. Toch vindt het veiligheidspersoneel het voorstel op dat laatste punt te mager. De vakbonden gaan daarom opnieuw rond de onderhandelingstafel zitten om meer garanties te vragen. De brandweer wees het voorstel dan weer af ondanks de belofte dat ze drie maaltijdcheques zouden krijgen per twee shifts (van elk 12 uur), tegenover eentje per shift nu. Ook zou de regeling van de overuren herbeken worden en was er sprake van een bijkomende opleiding waar het personeel al herhaaldelijk om gevraagd heeft en van een hogere premie voor de ambulanciers. Maar de brandweerlui vonden dat voorstel dus te mager.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud