Advertentie

Picqué wil Brusselse economie diversifiëren

Charles Picqué (Foto Lieven Van Assche) ©Lieven Van Assche

Brussels minister-president Charles Picqué heeft een anti-crisisplan uitgewerkt dat de Brusselse economie er terug bovenop moet werken via een uitbreiding van het economisch landschap. Hij eist ook dat de federale regering haar engagementen inzake trekkingsrechten nakomt.

(belga) - Dat meldt Le Soir dinsdag.

Voor Charles Picqué (PS) is de Brusselse economie te gespecialiseerd. Daarom wil hij inzetten op een reeks andere sectoren, zoals gezondheid, micro-techniek, grafische kunst, mode en design.

Daarnaast wil hij de programma's voor het terugdringen van het aantal werklozen dynamiseren. De federale overheid moet op dat vlak haar engagementen inzake trekkingsrechten naleven. Voor elke werkloze, die een baan vindt via een regionaal tewerkstellingsprogramma, moet het federale niveau een financiële tegemoetkoming toekennen aan de gewesten.

In de realiteit stort de federale staat een forfaitaire som, die reeds zeven jaar ongewijzigd is gebleven. "We ontvangen slechts 8,02 procent terwijl we 14,8 procent werklozen hebben", klaagt Charles Picqué. Met de achterstallen heeft het Brussels gewest volgens hem recht op 70 tot 110 miljoen, berekende hij.

Het dossier is reeds op het Overlegcomité van de verschillende regering besproken. De federale regering ontkende toen schulden te hebben aan de gewesten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud