Advertentie

Plan om kapitaalverhogingen aan te moedigen

Bruno Colman en Etienne Cooreman ©Lieven Van Assche

Op het bureau van premier Herman Van Rompuy (CD&V) ligt een concreet plan om 'broodnodige' kapitaalverhogingen door bedrijven fiscaal aan te moedigen.

(tijd) - Het is een nota van een werkgroep onder leiding van Bruno Colmant, de directievoorzitter van Euronext Brussel, en oud-CVP-senator Etienne Cooreman.

 

De 80-jarige Cooreman lag in 1981-1982 samen met toenmalig minister van Financiën Willy De Clercq (PVV) aan de basis van de wet Cooreman-De Clercq. Die moedigde kapitaalverhogingen van bedrijven en beleggen in aandelen door particulieren fiscaal aan. De wet, een van de wapens om uit de crisis van begin de jaren 80 te geraken, was een groot succes.

Waarom dit initiatief?

Etienne Cooreman: 'De economische toestand is nu erger dan begin de jaren 80. Bedrijven hebben een energiepil nodig in de vorm van vers kapitaal. Tenzij je een bevoorrechte partner van de banken bent, betaal je als bedrijf al snel 12 procent rente op een bankkrediet. Dat is veel. Bedrijven hebben dringend nood aan goedkoper geld om te investeren of leningen af te betalen. Er is voldoende geld bij beleggers en institutionele investeerders, denk maar aan het succes van de bedrijfsobligaties. Het moet alleen tot bij de bedrijven geraken.'

Bruno Colmant: 'We hebben absoluut geen keuze. Zonder risicokapitaal kunnen de bedrijven niet investeren en komen er dus geen nieuwe jobs bij.'

Wat staat er in het voorstel?

Cooreman: 'Bestaande bedrijven die binnen de drie jaar na de afkondiging van de wet kapitaalverhogingen doen of nieuwe bedrijven die kapitaal ophalen, kunnen tien jaar lang elk jaar 5 procent van het verse kapitaal fiscaal aftrekken. Dat geldt voor genoteerde en niet-genoteerde bedrijven, maar ook voor kleine zelfstandigen, als die een nv of bvba zijn, en ook voor buitenlandse bedrijven actief in België.'

'Voorwaarde is dat 60 procent van het verse geld binnen twaalf maanden wordt geïnvesteerd - niet alleen in België, want dat mag van Europa niet - of gebruikt voor de afbouw van schulden. Ook dat laatste is belangrijk. Lagere schulden verhogen de solvabiliteit van een onderneming, waardoor zij meer geld kan ontlenen om te investeren.'

Colmant: 'Ondernemingen kunnen dus 50 procent van het verse kapitaal fiscaal aftrekken tegen het marginale tarief van 33 procent.'

Het voorstel komt bovenop de notionele intrestaftrek. Kan de begroting dat aan?

Colmant: 'De begroting is beter af. Bedrijven die nu 12 procent rente betalen voor bankleningen, kunnen die rente fiscaal aftrekken. Die 12 procent is meer dan de 9 procent van de notionele intrestaftrek (circa 4%) en ons voorstel (5%) samen.'

De nota is er. Hoe moet het nu verder?

Cooreman: 'De nota is overgemaakt aan premier Herman Van Rompuy, van wie we een positieve reactie hebben gekregen, en ook aan Steven Vanackere (vicepremier CD&V) en staatssecretaris Etienne Schouppe (CD&V).'

'Ook met de vakbond ACV is er overleg over de nota geweest. Ik hoop dat de regering tijdens de begrotingscontrole van juli de nota goedkeurt. Dan kan het parlement het wetsontwerp in september-oktober goedkeuren, waarna de wet onmiddellijk van kracht kan worden, want de toestand is catastrofaal. De nota maakt kans, als er tenminste geen regeringscrisis in het najaar opduikt.'

Colmant: 'Onze tekst is ook niet te nemen of te laten. Zo kan er bijvoorbeeld over ons voorstel van 5 procent fiscale aftrekbaarheid per jaar worden gepraat. Als de regering liever 4 procent wil, dan kan dat. De liberalen zijn zeker niet tegen, bij de socialisten ligt het wat moeilijker. Maar laat me duidelijk zijn: de crisis en het banenverlies zijn zo erg dat de partijen hun ideologische geschillen best naar de achtergrond verdringen.'

Cooreman: 'Het moet duidelijk zijn: kapitaal en arbeid zijn partners, geen vijanden.'

Komt er ook een De Clercq-deel om beleggen in aandelen fiscaal aan te moedigen, zoals in 1981-1982?

Colmant: 'Dat was oorspronkelijk de bedoeling. Maar we hebben dat deel vrij snel afgevoerd, wegens geen budgettaire ruimte. De koe staat droog. Toch is wat wij voorstellen ook interessant voor de kleine aandeelhouder. Door bedrijven aan broodnodig vers kapitaal te helpen, kunnen zij weer gezond worden, waardoor hun dividenden gehandhaafd of verhoogd kunnen worden.'

Cooreman: 'De kwestie ligt politiek ook te moeilijk.'

Wat kan de fiscale aftrekbaarheid van kapitaalverhogingen opleveren?

Cooreman: 'We hebben geen berekeningen gemaakt. Maar de wet Cooreman-De Clercq uit 1981-1982 leverde, aldus een onderzoek van professor Jef Vuchelen, de bedrijven netto 7 miljard euro vers kapitaal op en creëerde of redde 90.000 banen.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud