Advertentie
Advertentie

Politie onderzoekt grootscheepse zwendel in valse facturen

(tijd) - Het Hasseltse gerecht is een grootscheepse zwendel met valse facturen op het spoor gekomen. Meer dan 140 bedrijven uit het hele land 'kochten' bij een firma valse facturen voor een waarde van ten minste 20 miljoen euro. De 140 bedrijven mogen een herziening van hun belastingaangifte verwachten. De federale overheidsdienst Financiën kreeg van het Antwerpse parket-generaal inzage in de onderzoeksbundel.