Politie onderzoekt grootscheepse zwendel in valse facturen

(tijd) - Het Hasseltse gerecht is een grootscheepse zwendel met valse facturen op het spoor gekomen. Meer dan 140 bedrijven uit het hele land 'kochten' bij een firma valse facturen voor een waarde van ten minste 20 miljoen euro. De 140 bedrijven mogen een herziening van hun belastingaangifte verwachten. De federale overheidsdienst Financiën kreeg van het Antwerpse parket-generaal inzage in de onderzoeksbundel.

De financiële sectie van de federale politie kwam de fraude in mei op het spoor. Twee mannen uit Limburg maakten gebruik van drie spookfirma's en een verhuurfirma van machines om een handel in valse facturen op te zetten. De zwendel was uiterst goed georganiseerd. De organisatoren stuurden vertegenwoordigers de baan op om bedrijven te overhalen valse facturen te bestellen. Op die manier konden ze in tweeëneenhalf jaar tijd 140 Belgische bedrijven overtuigen in de carrousel te stappen. De gefactureerde bedragen schommelen tussen 125.000 en 2 miljoen euro. Volgens Luc Valkenborg van de federale politie zijn er ook grote Belgische bedrijven bij betrokken.

In juni deed het gerecht over het hele land gelijktijdig acht huiszoekingen. Een vijftiental personen werd aangehouden, onder wie de twee hoofdverdachten en enkele zaakvoerders van afnemende bedrijven. Vandaag zitten enkel de twee spilfiguren nog in de cel. In een interview op TV-Limburg gisteren gaf Luc Valkenborg wat meer uitleg over de zaak.

De bedrijven betaalden het afgesproken bedrag met wettige betaalmiddelen, zoals cheques of overschrijvingen, aan een van de firma's. De firma stortte vervolgens het gefactureerde bedrag als zwart geld aan het bedrijf terug. Wel hield de firma van dat bedrag de BTW af. Dat geld werd niet doorgestort aan de schatkist, maar als een soort commissie achtergehouden. De firma's dienden de facturen in als onkosten om ze van de belastingen af te trekken.

De Belgische staat zou voor minstens 12 miljoen euro benadeeld zijn. De federale overheidsdienst Financiën vroeg en verkreeg inzage in het dossier. Verwacht wordt dat de bedrijven die betrokken waren bij de fraude, de belastingsinspectie over de vloer krijgen. Het gerecht wil het onderzoek zo snel mogelijk afronden.

Het dossier vertoont nogal wat gelijkenissen met de zaak-Stuyck. De Antwerpse lobbyist Raoul Stuyck schreef aan het einde van de jaren 80 valse facturen uit, inde ze en betaalde het geld in het zwart terug. Zijn straf was niet mals: drie jaar gevangenisstraf, waarvan 18 maanden effectief, en een fiscale boete van 500.000 frank. Een dertigtal afnemers van de fictieve facturen liep eveneens straffen op.

GDC

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud