Advertentie

Positie migranten op Vlaamse arbeidsmarkt was nooit zo slecht

(belga) - Op basis van het bestaande fragmentarische cijfermateriaal blijkt volgens Hans Verhoeven (KUL) dat de positie van allochtonen op de Vlaamse arbeidsmarkt nog nooit zo slecht was als vandaag. Zo nam het aantal allochtone werklozen sinds 2001 toe met de helft.

Dat stelt Verhoeven in 'Over Werk(t) in de actieve welvaartstaat', een boek naar aanleiding van het emeritaat van arbeidssocioloog Frank Bundervoet.

Uit VDAB-cijfers blijkt dat de evolutie van het aantal niet-werkende werkzoekenden de afgelopen tien jaar duidelijk nadelig was voor allochtonen. Tijdens de economische heropleving van 1998-2000 daalde de autochtone werklozenpopulatie veel meer, terwijl tijdens de laagconjunctuur van 2002-2004 veel meer allochtonen werkloos werden. De afgelopen tien jaar is het aantal allochtone werklozen verdubbeld, terwijl het totaal aantal werklozen met een derde daalde. Het aandeel allochtonen in de populatie werklozen steeg hierdoor in de periode 1995-2004 van 7,5 tot 20,9 procent.

De dramatische positie van allochtonen op de arbeidsmarkt blijkt ook uit andere statistieken. Cijfers voor 2000 tonen aan dat Turkse en Noord-Afrikaanse mannen toen tot 5 keer meer werkloos waren dan Belgen. De activiteitsgraad bij vrouwen bedroeg amper 26 en 19 procent tegenover 63 procent bij Belgische vrouwen. Een berekening van de VDAB volgens herkomst (op basis van familienaam) leerde dat in 1999 27 procent van de allochtonen werkloos was, vijfmaal zoveel als autochtonen. Allochtone werkenden bevinden zich bovendien in een zwakker statuut en verdienen minder.

Verhoeven wijst erop dat het 'Pact van Vilvoorde' in 2001 de achterstand van de allochtone arbeidsmarktparticipatie tegen 2010 in belangrijke mate wou wegwerken. Zo zouden plannen ontwikkeld worden om jaarlijks 2.000 tot 5.000 meer werknemers met een niet-EU-nationaliteit aan het werk te krijgen. "Na het verstrijken van een derde van de voorziene termijn kan drie jaar later enkel worden vastgesteld dat het aandeel allochtonen in de werklozenpopulatie meer dan 20 procent bedraagt en het aantal allochtone werklozen in die drie jaar met 50 procent is toegenomen".

Mogelijk ligt de slechte economische conjunctuur in deze periode aan de basis. In dat geval zullen de komende 2 à 3 jaar, tijdens dewelke zich een economische heropleving aankondigt, volgens Verhoeven cruciaal zijn. Hij wijst terzake op de goede resultaten die in Nederland behaald werden - de werkloosheid onder allochtonen daalde er in de periode 1998-2002 van 25 tot 12 procent - met maatregelen zoals tijdelijke verplichtingen voor werkgevers om actieplannen op te stellen en de veel grotere schaal van programma's die allochtonen naar de arbeidsmarkt begeleiden.

(foto: belga)

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud