Advertentie

Proces gasramp Gellingen uitgesteld tot 15 juni

Het proces dat de verantwoordelijken moet aanwijzen voor de gasramp in Gellingen, is uitgesteld tot 15 juni. Dat heeft de voorzitter van de correctionele rechtbank van Doornik maandag beslist. De rechtbank willigde daarmee de verzoeken in van de vijf natuurlijke personen en rechtspersonen die rechtstreeks door partijen gedagvaard zijn.

(belga/tijd) - In januari verwees de raadkamer veertien natuurlijke personen en rechtspersonen naar de correctionele rechtbank. De partijen, zowel beklaagden als burgerlijke partijen, besloten niettemin vijf anderen rechtstreeks te dagvaarden.

Maandag stelden de advocaten van die vijf partijen dat ze pas op 12 mei 2009 werden gedagvaard, wat hen weinig tijd liet om de zowat 40.000 bladzijden van het onderzoeksdossier te bestuderen. 'Het lijkt me gegrond uitstel te vragen', aldus de raadsman van SA Colas Belgium, dat rechtstreeks gedagvaard is. De advocate vroeg om drie weken uitstel.

Voor het openbaar ministerie was een dag uitstel voldoende. Dat lokte applaus uit van de zowat 80 slachtoffers en naasten van slachtoffers die in de rechtszaal aanwezig waren.

De voorzitter van de rechtbank stelde dat hij 'geen bezwaar ziet dat de zaak drie weken wordt uitgesteld', namelijk tot 15 juni. 'Dat zal de datum van het vonnis helemaal niet verlaten', preciseerde de magistraat.

De rechtbank trok zich om 12.30 uur terug om te beraadslagen. De zaak is verzet naar 15 juni, uitgezonderd voor een technische kwestie waarover de rechtbank dinsdagochtend uitspraak zal doen. Maandagnamiddag is er geen zitting

30 juli 2004

Bij de gasramp in Gellingen, op 30 juli 2004, kwamen 24 mensen om en raakten 132 mensen gewond. De explosie gebeurde op de site van het bedrijf Diamant Boart, dat in Gellingen een nieuwe vestiging bouwde. Onder het bouwterrein in Gellingen liepen verschillende hogedrukleidingen van gasnetbeheerder Fluxys.

Uit het strafdossier blijkt dat de gasramp het gevolg was van een resem menselijke fouten. Bij de voorbereiding van het bouwproject stelde een expert van Fluxys bijvoorbeeld dat de gasleidingen op een diepte van 1,10 meter lagen. Dat bleek uiteindelijk veel minder te zijn.

Ook werden tijdens de werken zware graafmachines gebruikt, wat verboden is. Uit het onderzoek na de ontploffing bleek dat al op 24 juni 2004 een van de bouwmachines een gasleiding raakte. Het incident werd gesignaleerd, maar niet opgevolgd.

Op vrijdag 30 juli begaf de leiding het. Het gaslek werd die dag ontdekt rond 6u30. Pas om 8u14 werden de hulpdiensten op de hoogte gebracht. Politie en brandweer waren rond 8.30 uur ter plaatse. Om 8u57 ontplofte de gaspijpleiding, wat een metershoge steekvlam veroorzaakte.

Complex

Veertien morele en fysieke personen zijn in verdenking gesteld. Ze moeten zich verantwoorden voor onvrijwillige doodslag en  onvrijwillige slagen en verwondingen, door een gebrek aan voorzorg.

Bij de beklaagden zijn onder meer Bruno Van Grootenbrulle, de voormalige burgemeester van Aat; Husqvarna (het voormalige Diamant Board); en Fluxys. Ook de projectleider, werfbeheerder, architecten, opzichters en veiligheidscoördinatoren staan terecht.

Op de beklaagdenbank zitten daarnaast vijf anderen die onlangs door burgerlijke partijen of andere beklaagden zijn gedagvaard. Het gaat onder meer om de stad Aat en het aannemersbedrijf Colas. Door die laatste procedure kan het proces vertraging oplopen.

Pleidooien

Tijdens het eerste deel van het proces zijn wekelijks zes à zeven zittingen gepland. Die zullen gewijd zijn aan het onderzoek ter zitting, het requisitoir van het openbaar ministerie en enkele pleidooien van de burgerlijke partijen. In juli en augustus wordt de rechtszaak stilgelegd.

In september herneemt het proces en zijn er vier zittingen per week gepland. Tijdens het tweede deel van het proces worden de pleidooien van verschillende partijen gehoord.

Verzekeraars

De nabestaanden van de overleden slachtoffers en de gewonden kregen al zo'n 25 miljoen euro uitbetaald door de verzekeraars. Bovendien was er de 'Stichting Gellingen' waarin Fluxys 2 miljoen euro stortte en Assuralia 1,2 miljoen euro. 

De zwaarst getroffenen kregen onlangs ook een voorstel tot schadevergieding in de bus. De negen betrokken verzekeraars voorzien in de uitkering  van 8 tot 10 miljoen euro. Dat komt overeen met 53.000 tot 66.000 euro per slachtoffer. Wie het voorstel aanvaardt, moet afzien van verdere burgerrechterlijke vervolging.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud