PS heeft kritiek op plan-Vinck NMBS

(belga) - De PS kant zich tegen de afvloeiing van 10.000 banen bij de NMBS en wil dat de toekomstige regering meer dan de in het plan-Vinck voorziene 7,2 miljard euro schuld van de spoorwegen overneemt. Het partijbureau vraagt ook dat de regering de dotatie voor de maatschappij verhoogt, om een betere dienstverlening te kunnen verzorgen.

Het PS-partijbureau laat duidelijk blijken bepaalde voorstellen uit het ondernemingsplan van spoorbaas Karel Vinck niet te zien zitten. Zo is de partij tegen het schrappen van 10.000 banen tegen 2007. Er moeten andere oplossingen worden uitgedokterd. Het is ook helemaal niet bewezen dat de NMBS met 10.000 mensen minder dezelfde diensten kan blijven aanbieden of efficiënt kan blijven werken, luidt het.

Volgens de Franstalige socialisten werd het cijfer vastgelegd op basis van een louter budgettaire logica en werd daarbij geen rekening gehouden met de werking van een overheidsbedrijf, de belangen van de reizigers noch de noden inzake veiligheid voor de reizigers en het personeel.

Wat de overname van de schuld betreft, meent de partij dat de regering meer dan de in het plan-Vinck voorziene 7,2 miljard euro moet overnemen. Daarnaast dient genoeg geld te worden uitgetrokken voor een adequate dienstverlening. De PS eist bijgevolg dat meer geld wordt uitgetrokken dan nu voorzien is in de begroting 2003. Een hogere dotatie moet vermijden dat de reizigers de dupe worden van hogere tarieven, oordeelt het partijbureau.

Verder benadrukt de PS het belang van de investeringen die gepland zijn om de verbindingen te verbeteren tussen Brussel en de Waalse steden enerzijds en richting Luxemburg anderzijds. Ook de realisatie van de eerste stukken van een echte Waalse as dienen er te komen.

De snelle realisatie van het Gewestelijk Expressnet rond Brussel is volgens de partij tevens meer dan nodig. Aan de 60/40-verdeelsleutel tussen Vlaanderen en Wallonië mag niet worden geraakt.

Tot slot stelt de PS dat het van essentieel belang is dat de modernisering van de NMBS verloopt in overleg met de vakbonden. "De kwaliteit van de sociale dialoog is essentieel om de uitdagingen waar het bedrijf voor staat succesvol af te ronden", stellen de Franstalige socialisten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud