PS staat voor immens dilemma

(tijd/belga) - De Parti Socialiste heeft zich het hele weekeinde beraden over de vervanging van Jean-Claude Van Cauwenberghe als minister-president van de Waalse regering. Ondervoorzitter Philippe Moureaux zei dat zijn partij voor een dilemma staat. Voor de opvolging van 'Van Cau' is PS-voorzitter Elio Di Rupo de beste keuze, maar de partij kan hem niet missen. In afwachting dat de PS de gordiaanse knoop doorhakt, schort het Waals Parlement zijn werkzaamheden op.

Wallonië in het algemeen, Charleroi en de Parti Socialiste in het bijzonder waren het hele weekeinde in de ban van het ontslag van Van Cauwenberghe als minister-president van de Waalse regering.

'Van Cau' kondigde vrijdagavond omstreeks 19.15 uur onverwacht aan dat hij zijn ambt neerlegt. De beslissing had hij omstreeks 17.30 uur genomen, nadat duidelijk was geworden dat hij niet op de onvoorwaardelijke steun van PS-voorzitter Di Rupo kon rekenen.

Van Cauwenberghe was in opspraak gekomen in de fraudezaak bij de sociale huisvestingsmaatschappij La Carolorégienne in Charleroi, de stad waarvan hij van 1983 tot 2000 burgemeester was en waar hij als voorzitter van de lokale PS-afdeling nog altijd de plak zwaait. Drie schepenen en een oud-senator van de PS hebben zich als beheerder van de huisvestingsmaatschappij persoonlijk verrijkt. Twee schepenen namen inmiddels ontslag uit het schepencollege. Een van hen, Claude Despiegeleer, werd vrijdag, na een nieuwe huiszoeking, aangehouden op verdenking van onder meer misbruik van publieke goederen en valsheid in geschriften. Van Cauwenberghe zou niet van de aanhouding op de hoogte zijn geweest toen hij besliste ontslag te nemen. Woensdag geeft de voormalige Waalse minister-president uitleg over zijn ontslag tijdens het congres van de Karolingische PS in Fleurus.

De Waalse minister-president was in nauwe schoentjes gekomen toen in de loop van vorige week bleek dat personeelsleden van de huisvestingsmaatschappij karweitjes hadden gedaan bij een advocaat van het advocatenkantoor waarvan Van Cauwenberghe vennoot is. Het kantoor behartigde heel wat gerechtszaken voor de huisvestingsmaatschappij.

Het ontslag van Van Cauwenberghe veroorzaakte grote beroering in Wallonië, vooral in Charleroi, en in de PS. Met zijn demarche zette 'Van Cau' een lelijke pad in de korf van PS-voorzitter Di Rupo, omdat er voor zijn opvolging niet meteen een geschikte kandidaat is.

Rudy Demotte kan, zeker in deze cruciale periode van begrotingsopmaak en onderhandelingen over het loopbaaneinde, moeilijk gemist worden als federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Marie Arena, de minister-president van de Franse Gemeenschap, is 'besmet' door het incident over de kostprijs van de inrichting van haar kabinet. Jean-Claude Marcourt, de Waalse minister van Economie, is een 'Di Rupo-boy' en een uitstekend dossiervreter, maar hij heeft het nadeel onvoldoende bekend te zijn bij de Walen en afkomstig te zijn van Luik, de federatie die met Michel Daerden al een vice-minister-president in de Waalse regering heeft.

In de Franstalige pers overheerste zaterdag de overtuiging dat Di Rupo het meest in aanmerking komt om de leiding van de Waalse regering op zich te nemen. Dat is ook de mening van PS-ondervoorzitter Philippe Moureaux. Maar, voegde hij er gisteren tijdens een debat op de RTBF aan toe, de partij heeft hem nog nodig. Algemeen wordt aangenomen dat het ambt van minister-president niet gecumuleerd kan worden, hoewel dat wettelijk niet verboden is en Di Rupo het in 1999-2000 deed.

Di Rupo heeft van de vernieuwing van de PS een erezaak gemaakt en lijkt de enige te zijn om die operatie voort te kunnen zetten. Waarnemers zien in het ontslag van Van Cauwenberghe een ideale gelegenheid voor hem om ook in de federatie Charleroi schoon schip te maken.

José Happart, de voorzitter van het Waals Parlement, deelde gisteren mee dat alle activiteiten van de assemblee, zowel de commissievergaderingen als de plenaire bijeenkomsten, de hele week opgeschort worden. Hij ging daarmee in op een verzoek van de fractieleiders van de twee meerderheidspartijen, de PS en het cdH, en van oppositiepartij MR. Zaterdag had MR-fractieleider Serge Kubla als eerste aandrongen op een opschorting van de parlementaire werkzaamheden. Hij vindt dat het Waals Parlement pas kan vergaderen nadat het zijn vertrouwen heeft gegeven aan de Waalse regering.

Op het cdH-congres zei voorzitster Joëlle Milquet, dat er naast het economische Marshallplan voor Wallonië ook een Marshallplan voor een ethische politiek moet komen. MD

23934948

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud