Rechtstreekse burgemeesterverkiezing niet voor 2006

(tijd/belga) - De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester wordt niet opgenomen in het nieuwe gemeentedecreet. Dat heeft de Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen (VLD, foto: Belga) bevestigd. De kans dat de rechtstreekse burgemeesterverkiezing er tegen 2006 komt, is daardoor een pak kleiner geworden.

Krachtens het Vlaams regeerakkoord moet Vlaanderen een nieuw gemeentedecreet hebben voor juli 2005. In de vorige legislatuur geraakte het nieuwe gemeentedecreet van toenmalig minister van Binnenlandse Aangelegenheden Paul Van Grembergen (Spirit) niet meer door het Vlaams Parlement.

Dat gebeurde omdat de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester en de decumul moeilijk lagen onder de coalitiepartners. Daarom worden die thema's uit het gemeentedecreet gelicht en apart besproken. Op dat overleg zal ook het weer laten samenvallen van de Vlaamse en federale verkiezingen aan bod komen, aldus het kabinet-Keulen.

Keulen voorziet enkele nieuwigheden in zijn gemeentedecreet. Ze staan in zijn beleidsnota die intussen in het Vlaams Parlement is ingediend. Zo wil hij dat de burgemeester als voorzitter van de gemeenteraad wordt vervangen door een raadslid. Met de burgemeester als voorzitter van de raad voelt de oppositie zich vaak tekort gedaan. Op Vlaams en federaal niveau zijn het toch ook niet de minister-president en de premier die het parlement voorzitten, zo redeneert Keulen.

Voorts is de minister er voorstander van om de schepen van Sociale Zaken ook als OCMW-voorzitter te laten fungeren. Keulen zegt momenteel soms concurrentie tussen beide te bemerken. De minister wil ook meer kansen voor het gemeentepersoneel door iedereen de kans te geven promotie te maken onder het motto dat niet diploma's, maar kwaliteiten van mensen tellen.

Keulen kondigt voorts aan dat hij de planlast voor de gemeenten (het aantal plannen, rapporten, evaluaties en jaarverslagen dat ze moeten maken) fors wil inperken. De gemeenten zullen meer autonomie en verantwoordelijkheid krijgen om subsidies te besteden. De Vlaamse overheid zal op het einde van de legislatuur controleren hoe de gelden zijn aangewend.

Keulen zoekt een breed draagvlak voor de wijzigingen en nodigt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), enkele ervaren burgemeesters en OCMW-voorzitters uit alle politieke partijen uit om erover van gedachten te wisselen. Dat zal op 6 november gebeuren.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud