Regering en sociale partners leggen agenda eindeloopbaandebat vast

(tijd/belga) - De regering en de sociale partners starten donderdag de beslissende onderhandelingen over het loopbaaneinde, de financiering van de sociale zekerheid en de pensioenen. Het is de bedoeling om tegen 8 oktober tot een akkoord te komen, zo niet drukt de regering zelf maatregelen door. De stakingsaanzegging van de vakbonden blijft behouden. Mogelijk komen ze woensdag een datum overeen.

Dat heeft premier Guy Verhofstadt na een ontmoeting met de sociale partners bekendgemaakt.

Donderdag vangen de onderhandelingen aan over onder meer het loopbaaneinde en de jeugdwerkloosheid. Volgende week wordt onderhandeld op dinsdag en donderdag. De oriëntatienota van de regering doet dienst als vertrekpunt. De bonden gaven de nota vorige week nog een onvoldoende.

De regering, de werkgevers en de vakbonden zijn vandaag overeengekomen tot een akkoord te komen tegen 8 oktober, drie dagen voor de federale beleidsverklaring van Verhofstadt. Het is de bedoeling dat de besluiten daar worden meegedeeld. De sociale partners krijgen ook de tijd om hun achterban te informeren en te consulteren. Dat kan ook nog tot na 11 oktober.

Komt er geen akkoord uit de bus, dan drukt de regering zelf maatregelen door. Zij het niet eenzijdig, want de sociale partners worden volgens Verhofstadt betrokken bij het bepalen van de maatregelen. Premier Verhofstadt zei dat het een 'moeilijk' overleg wordt, maar dat er met de nota een goede basis is.

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck zei na afloop dat er 'ruimte' is en dat de boodschap was dat er bediscussieerbare punten zijn. Hij benadrukte dat er consultatiemogelijkheid is na 11 oktober. De sociale partners kregen ook de garantie dat er rond de financiering van de sociale zekerheid duidelijke voorstellen komen. Bij de regering luidt het dan weer dat met de nota de krijtlijnen zijn getrokken. De moeilijke punten in het overleg blijven het optrekken van de conventionele brugpensioenleeftijd en de maatregelen bij herstructurering.

Xavier Verboven, algemeen secretaris van het ABVV, zei eveneens dat er ruimte is. 'De deur is niet dicht', aldus Verboven. Over hoe groot die marge is, kregen de sociale partners geen concrete antwoorden. Rond herstructurering en de Canada Dry-maatregelen zou de regering zien 'dat er iets fout zit', aldus Verboven.

In elk geval blijft de stakingsaanzegging voor begin oktober behouden, verklaarde de algemeen secretaris van het ABVV. Woensdag zitten het ABVV en het ACV rond de tafel. Mogelijk leggen ze dan een datum vast voor een mogelijke algemene 24-urenstaking.

De ondernemersorganisatie Unizo verklaarde alvast de onderhandelingstafel te verlaten als de bonden hun stakingsdreiging hard maken. Volgens Unizo werkt de stakingsdreiging 'extreem contraproductief' en blazen de bonden zo de mogelijkheid tot overleg op. Voor het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is het een ondenkbare situatie om aan tafel te zitten met stakers. 'Het is voor de vakbonden onmogelijk om én te praten én actie te voeren. Als ze staken, gaan zij van de tafel weg en is de mislukking hun verantwoordelijkheid.'

Vanavond lichten de vakbonden hun besturen in over het verloop van de bijeenkomst in de ambtswoning van de premier.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud