Advertentie

Regering geeft waarborg voor financiële coöperatieve vennootschappen

©BELGA

De regering-Van Rompuy geeft een waarborgregeling aan de vennoten van coöperatieve vennootschappen, die gelinkt zijn aan de financiële sector. Het gaat onder meer over Arcofin, het financieringsvehikel van de christelijke arbeidersbeweging ACW.

(tijd) - Eerste minister Herman Van Rompuy (CD&V) en minister van Financiën Didier Reynders (MR) bevestigden gisteren in een persbericht dat de federale regering het begeleidingscomité voor de banken gevraagd heeft de actuele situatie van de zogenaamde systeembanken, zoals KBC en Dexia, op korte termijn te analyseren. 'Op basis van dit verslag zal de federale regering binnen een coherent kader eventueel nieuwe maatregelen nemen', klinkt het. 'Daarbij zal ook de weerslag op de ontwikkeling van de overheidsfinanciën onderzocht worden'.

Het streefdoel van de regering blijft het spaargeld beschermen en de kredietverstrekking verzekeren. In dat verband herbevestigt de regering-Van Rompuy het engagement om verzekeringstak 21-producten te waarborgen. Ook de vennoten van erekende coöperatieve vennootschappen, zoals Arcofin, zullen kunnen genieten van een waarborgregeling, op voorwaarde dat het gaat om coöperatieve vennootschappen 'waarvan minstens de helft van het vermogen geïnvesteerd is in één of meerdere ondernemingen actief in de financiële sector of die vergund zijn als kredietinstelling.' De waarborgregeling geldt echter niet voor de institutionele coöperanten.

 De coöperatieve vennootschappen zullen dan wel een waarborgpremie moeten betalen. De institutionele coöperanten zullen er zich toe moeten verbinden tijdens de volledige looptijd van de garantie hun participatie aan te houden. De jaarlijkse vergoeding van particuliere en institutionele vennoten zal worden beperkt. Er zal bovendien een extra afdracht aan de overheid moeten zijn, zodra de dividenden ontvangen van de betrokken financiële instelling een minimumdrempel overschrijden. En tot slot zullen de modaliteiten worden onderzocht om de overheid te laten delen in de meerwaarden bij uittreding uit de waarborgregeling. WVDV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud