Regering is het eens over gratis woon-werkverkeer

(tijd) - De federale ministerraad creëert vandaag de mogelijkheid voor bedrijven om vanaf 2005 gratis woon-werkvervoer aan te bieden aan hun werknemers die met de trein reizen. De regering trekt tegen 2007 jaarlijks 26 miljoen euro uit om de kosten gedeeltelijk te dekken. Vanaf 1 maart al wordt het treinverkeer gratis voor de federale ambtenaren en voor de werknemers van De Post, Belgocontrol, BIAC en Belgacom.

Vanaf januari 2005 kunnen ook private bedrijven met de NMBS een contract afsluiten om de vervoerskosten van hun werknemers over te nemen. De overheid wil 20 procent van de abonnementsprijs betalen, de rest is voor de bedrijven die het gratis woon-werkvervoer aanbieden.

De regering legde haar ambities voor het woon-werkverkeer met de trein vast in het regeerakkoord van juli. Maar de NMBS wou de voorbije maanden niet weten van het idee omdat de spoorwegmaatschappij vreesde zelf voor de financiering te zullen opdraaien. Langs werkgeverszijde was er ook heel wat kritiek op het 'gratis'-initiatief van Paars.

Vorige week werd duidelijk dat de NMBS met het idee instemt op voorwaarde dat de regering het verlies aan inkomsten gegarandeerd bijpast. De maatschappij kreeg die garantie. De regering zet volgend jaar bijna 18 miljoen euro, een jaar later 22 miljoen euro en in 2007 26 miljoen euro voor het project opzij. Dat is ruim meer dan Paars in juli afsprak.

Ook de werkgeversorganisatie VBO zet de deur voorzichtig open voor 'een gesprek'. De directeur-generaal van het VBO, Pieter Timmermans: 'Wij blijven principieel grote moeilijkheden hebben met het idee. Maar wij gaan het debat niet uit de weg op voorwaarde dat de kosten voor de bedrijven als loon worden beschouwd. Die kosten zullen dus binnen de loonnorm moeten worden opgevangen.'

Timmermans zegt dat de werkgevers afwachten of de vakbonden het dossier tijdens het interprofessioneel overleg of later in de sectoren en de individuele bedrijven op de onderhandelingstafel leggen. 'Wij zullen het voorstel dan als onderdeel van het volledige onderhandelingspakket bestuderen.'

Regeringskringen bevestigen dat het aanbieden van het gratis vervoer in ieder geval niet verplicht wordt voor private bedrijven. In liberale hoek wordt benadrukt dat de regering ook een reeks randvoorwaarden heeft uitgewerkt om het project te ondersteunen en voor de bedrijfswereld aanvaardbaar te maken. Zo moeten er voldoende parkings in de buurt van stations komen en bedrijven en bedrijvencentra moeten worden aangemoedigd om gemeenschappelijk vervoer te organiseren tussen het station en de werkplaats.

Voor werknemers die niet zonder de auto kunnen, wil de regering de bestaande fiscale regelgeving voor bedrijfswagens 'honoreren' en onderzoeken of systemen van gemeenschappelijk vervoer, zoals carpooling, kunnen worden aangemoedigd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud